sesja XIV

 uchwała Nr XIV/134/04 z 29.06.2004 r w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie negocjacji przez Wójta Gminy z założycielami Spólki PKS Kozienice Sp.z o.o.w celu ewentualnego przystąpienia Gminy do spólki...

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-09 10:05:18 | Data modyfikacji: 2005-02-09 10:05:56.
 uchwała Nr XIV/147/04 z 29.06.2004 r w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-09 10:11:39.
 uchwała Nr XIV/135/04 z 29.06.2004 r.w sprawie wprowadzeniazmian do budżetu gminy na 2004 r

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-21 12:40:45 | Data modyfikacji: 2005-02-21 12:41:16.
 uchwała Nr XIV/148/04 z 29.06.2004 r w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Utrata mocy obowiązującej Uchwała XXIX17009

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2005-02-09 10:13:43 | Data modyfikacji: 2010-02-09 09:42:50.
 uchwała Nr XIV/149/04 z 29.06.2004 r w sprawie ustalenia zasad udziału mieszkańców wsi Sarnów,Zwola [...} w realizacji budowy wodociągu przy dobrowolnym wsparciu właścicieli [...]nieruchomości

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-09 10:16:10.
 uchwała Nr XIV/150/04 z 29.06.2004 r w sprawie powołania członka Rady Społecznej S.P.Z.O.Z. w Gniewoszowie

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-09 10:17:50.
 uchwała Nr XIV/151/04 z 29.06.2004 r w sprawie zmiany uchwały Nr XII/117/03 [..] w sprawie nabycia od AMW nieruchomości [..] UTRATA MOCY OBOWIĄZUJĄCEJ UCHWAŁĄ NR. XVI/161/04

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2005-02-09 10:20:47 | Data modyfikacji: 2007-07-30 11:55:58.
 uchwała Nr XIV/152/04 z 29.06.2004 r w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wodę

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-09 10:21:51.
 uchwała Nr XIV/136/04 z 29.06.2004 r.w sprawie wprowadzeniazmian do budżetu gminy na 2004 r

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-21 12:42:52.
 uchwała Nr XIV/140/04 z 29.06.2004 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2004 r

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-21 12:47:51 | Data modyfikacji: 2005-02-21 12:48:23.
 uchwała Nr XIV/137/04 z 29.06.2004 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2004 r

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-21 12:44:24.
 uchwała Nr XIV/138/04 z 29.06.2004 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2004 r

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-21 12:45:18 | Data modyfikacji: 2005-02-21 12:47:06.
 uchwała Nr XIV/139/04 z 29.06.2004 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2004 r

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-21 12:46:07.
 uchwała Nr XIV/141/04 z 29.06.2004 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2004 r

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-21 12:49:39.
 uchwała Nr XIV/142/04 z 29.06.2004 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2004 r

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-21 12:50:29.
 uchwała Nr XIV/143/04 z 29.06.2004 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2004 r

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-21 13:06:01.
 uchwała Nr XIV/144/04 z 29.06.2004 r.w sprawie przeniesienia wydatków między działami

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-21 13:08:18.
 uchwała Nr XIV/145/04 z 29.06.2004 r.w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2004 r

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-21 13:09:41.
 uchwała Nr XIV/146/04 z 29.06.2004 r.w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW w Warsawie na relaizację zadania pn:wymiana stolarki okiennej w budynku UG i SPZOZ

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-21 13:11:59.

Zobacz:
 sesja XII .  sesja XIII .  sesja XIV .  sesja XV .  sesja XVI .  sesja XVII .  sesja XVIII . 
Data wprowadzenia: 2005-02-21 13:11:59
Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek