sesja XIII

 uchwała Nr XIII/122/04 z 27.04.2004 r w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego S.P.Z.O.Z. w Gniewoszowie za 2003 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-09 09:37:37.
 uchwała Nr XIII/123/04 z 27.04.2004 r w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2004 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-09 09:39:27.
 uchwała Nr XIII/124/04 z 27.04.2004 r w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2004 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-09 09:41:28.
 uchwała Nr XIII/125/04 z 27.04.2004 r w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2004 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-09 09:42:15.
 uchwała Nr XIII/126/04 z 27.04.2004 r w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2004 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-09 09:43:28.
 uchwała Nr XIII/127/04 z 27.04.2004 r w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2004 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-09 09:44:12.
 uchwała Nr XIII/128/04 z 27.04.2004 r w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2004 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-09 09:45:07.
 uchwała Nr XIII/129/04 z 27.04.2004 r w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-09 09:46:31.
 uchwała Nr XIII/130/04 z 27.04.2004 r w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków...

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-09 09:49:21.
 uchwała Nr XIII/131/04 z 27.04.2004 r w sprawie przekształcenia istniejącej Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewoszoiwe w samorządową instytucję kultury i nadanie jej statutu

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-09 09:51:26.
 uchwała Nr XIII/132/04 z 27.04.2004 r w sprawie zwołania zebrania wiejskiego mieszkańców wsi Gniewoszów w celu wyboru sołtysa

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-09 09:53:15.
 uchwała Nr XIII/133/04 z 27.04.2004 r w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r.i udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-09 09:59:17.

Zobacz:
 sesja XII .  sesja XIII .  sesja XIV .  sesja XV .  sesja XVI .  sesja XVII .  sesja XVIII . 
Data wprowadzenia: 2005-02-09 09:59:17
Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek