bip.gniewoszow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gniewoszow.pl
Zarządzenia strona główna 

2019
Zarządzenie Nr 1/2019

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-03-25 14:30:05.
Zarządzenie Nr 1A/2019

w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika proporcji Vat do stosowania w Gminie Gniewoszów w roku 2018.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-08-19 12:35:50.
Zarządzenie Nr 2/2019

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do opracowania planów finansowych jednostek na 2019 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-03-25 14:32:00.
Zarządzenie Nr 3/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-03-25 14:39:41.
Zarządzenie Nr 4/2019

w sprawie przedłożenia regionalej izbie obrachunkowej, Radzie Gminy, dyrektorom szkół prowadzonych przez gminę Gniewoszów oraz związkowi zawodowem zrzeszającego nauczycieli sprawozdania za 2018 r. z wyskości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Gniewoszów z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-03-25 14:45:29.
Zarządzenie Nr 5/2019

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2019/2020, dla których Gmina Gniewoszów jest organem prowadzącym.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-03-25 14:59:00.
Zarządzenie Nr 6/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-03-25 15:00:49.
Zarządzenie Nr 7/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-03-25 15:02:14 | Data modyfikacji: 2019-03-25 15:02:30.
Zarządzenie Nr 7A/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-03-25 15:04:58.
Zarządzenie Nr 8/2019

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-02-28 19:53:30.
Zarządzenie Nr 9/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-03-25 15:06:16.
Zarządzenie Nr 10/2019

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole, Wysokie Koło 22 26-920 Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-03-25 15:08:05.
Zarządzenie Nr 11/2019

w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza oraz ustanowienia Pełnomocnika Wójta Gminy Gniewoszów do spraw HNS

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-05-06 15:07:49.
Zarządzenie Nr 11A/2019

w sprawie wprowadzenia wzoru karty drogowej, wzoru miesięcznej karty drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego, wzoru miesięcznej karty pracy sprzętu silnikowego oraz norm zuzycia paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Urząd Gminy Gniewoszów i jednostki Ochotnicznych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-08-19 12:39:41.
Zarządzenie Nr 12/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-05-06 15:08:57.
Zarządzenie Nr 13/2019

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Gniewoszowie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2018 r, sprawozdań z wykonania planów finansowych: Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i SP ZOZ w Gniewoszowie za 2018 r oraz informacje o stanie mienia komunalnego gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-08-19 12:52:08.
Zarządzenie Nr 14/2019

w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-08-19 13:16:19.
Zarządzenie Nr 15/2019

w sprawie wprowadzenia zasad rozliczania opłaty targowej.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-05-06 15:11:21.
Zarządzenie Nr 16/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-05-06 15:12:36.
Zarządzenie Nr 17/2019

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-08-19 13:18:05.
Zarządzenie Nr 18/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-05-06 15:13:53.
Zarządzenie Nr 19/2019

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-05-06 15:17:20.
Zarządzenie Nr 20/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-06-25 08:08:55.
Zarządzenie Nr 21/2019

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony stanowiącej własność gminy

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-06-25 08:10:45.
Zarządzenie Nr 22/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-06-25 08:11:50.
Zarządzenie Nr 23/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-06-25 08:12:57.
Zarządzenie Nr 24/2019

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Gniewoszów za rok 2018.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-06-25 08:14:28.
Zarządzenie Nr 25/2019

w sprawie ustalenia Regulaminu półkolonii letnich Gniewoszów 2019

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-06-25 08:15:33.
Zarządzenie Nr 26/2019

w sprawie wprowadzania zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-06-25 08:17:00.
Zarządzenie Nr 26a/2019

w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie CITROEN JUMPER o numerze rejestracyjnym WKZ KE01 użytkowanego przez Urząd Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-06-25 08:19:08.
Zarządzenie Nr 27/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-06-25 08:21:21.
Zarządzenie Nr 29/2019

w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-09-05 14:53:05.
Zarządzenie Nr 28/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-07-29 09:33:15.
Zarządzenie Nr 30/2019

w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postepowań w sprawie świadczeń wychowawczych.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-07-29 09:35:35.
Zarządzenie Nr 31/2019

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-07-29 09:37:55.
Zarządzenie Nr 32/2019

w sprawie upoważnienia do realizacji rządowego programu "Dobry start"

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-07-29 09:43:09.
Zarządzenie Nr 33/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:24:27.
Zarządzenie Nr 34/2019

w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-09-05 14:54:52.
Zarządzenie Nr 35/2019

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:31:19.
Zarządzenie Nr 36/2019

w sprawie sprzedaży drzew "na pniu"

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-07-17 08:16:57 | Data modyfikacji: 2019-07-29 08:44:31.
Zarządzenie Nr 37/2019

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony stanowiącej własność gminy.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:32:52.
Zarządzenie Nr 38/2019

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-07-29 10:34:12.
Zarządzenie Nr 39/2019

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości grutnowej zabudowanej do dzierżawy.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-08-19 12:48:23.
Zarządzenie Nr 40/2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy głównego księgowego budżetu oświaty.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-08-05 12:35:32.
Zarządzenie Nr 41/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-08-05 12:39:49.
Zarządzenie Nr 42/2019

w sprawie ogłoszenia wykazu na przeznaczenie nieruchomości gruntowej prawa użytkownia wiczystego do sprzedaży.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-08-05 12:42:20.
Zarządzenie Nr 44/2019

w sprawie przeprowadenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Publicznym Gimnazjum w Gniewoszowie oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-08-05 12:44:00.
Zarządzenie Nr 45/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-08-19 12:54:35.
Zarządzenie Nr 43/2019

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Program współpracy gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-08-05 14:09:01.
Zarządzenie Nr 46/2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-08-12 11:20:44.
Zarządzenie Nr 48/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-09-05 14:57:09.
Zarządzenie Nr 49/2019

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-09-10 13:35:06.
Zarządzenie Nr 50A/2019

w sprawie upoważnienia do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz rządowego programu "Dobry start"

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-09-27 14:30:56.
Zarządzenie Nr 51/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-09-06 14:03:16.
Zarządzenie Nr 52/2019

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania i zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-09-06 14:08:39.
Zarządzenie Nr 53/2019

w sprawie sprzedaży drzew "na pniu"

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-09-10 12:17:54.
Zarządzenie Nr 54/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-09-16 15:04:16.
Zarządzenie Nr 55/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-10-04 12:35:36.
Zarządzenie Nr 56/2019

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-10-11 13:55:04.
Zarządzenie Nr 58/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-10-17 14:55:30 | Data modyfikacji: 2019-10-17 14:56:57.
Zarządzenie Nr 59/2019

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Gniewoszów informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2018/2019 wraz z wynikami egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-11-14 15:14:43.
Zarządzenie Nr 60/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-11-14 15:15:54.
Zarządzenie Nr 61/2019

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Gniewoszów do załatwiania spraw w imieniu Wójta Gminy Gniewoszów w ustalonym zakresie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-11-06 14:51:32.
Zarządzenie Nr 62/2019

w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w stych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o kórych mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018r., poz. 2134 z późn. zm.)

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-11-14 15:19:39.
Zarządzenie Nr 63/2019

w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, w tym do przyznania Karty oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-11-14 15:25:03.
Zarządzenie Nr 64/2019

w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-11-14 15:27:08.
Zarządzenie Nr 65/2019

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do wydawania decyzji administracyjnych.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-11-14 15:29:42.

Zobacz:
 2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 . 
Data wprowadzenia: 2019-11-14 15:29:42
Autor: Marcin Szymon Gac
ObowižEzuje od: 2019-10-30
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gniewoszow.pl