bip.gniewoszow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gniewoszow.pl
Uchwały > Sesja XXXIII strona główna 

Sesja XXXIII
Uchwała XXXIII.244.2018

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 r. Nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:18:33.
Uchwała XXXIII.245.2018

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIX/205/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2018-2024.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:20:55.
Uchwała XXXIII.246.2018

w sprawie Statutu Gminy Gniewoszów

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:27:11.
Uchwała XXXIII.247.2018

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:28:24.
Uchwała XXXIII.248.2018

w sprawie uchwalenia programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:31:01.
Uchwała XXXIII.249.2018

w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodrowanie odpadami komunlanymi, wyznaczenia iknasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla ikasentów.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:36:25.
Uchwała XXXIII.250.2018

w sprawie dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zapoatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu gminy Gniewoszów.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-09-12 11:15:07.
Uchwała XXXIII.251.2018

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewoszów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:38:32.
Uchwała XXXIII.252.2018

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność gminy Gniewoszów

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:43:15.
Uchwała XXXIII.253.2018

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych dla terenu gminy Gniewoszów.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:45:20.
Uchwała XXXIII.254.2018

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gniewoszów w sprawie usunięcia 6 drzew położonych na działce nr. 562 w miejscowości Gniewoszów.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:47:08.

Zobacz:
 2002 .  2003 .  2004 .  2005 .  2006 .  2007 .  2008 .  2009 .  2010 .  2011 .  2012 .  2013 .  2014 .  2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  Protokoły z sesji Rady Gminy .  Uchwały RIO . 
Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:47:08
Autor: Piotr Dela
ObowižEzuje od: 2018-09-06
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gniewoszow.pl