bip.gniewoszow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gniewoszow.pl
Oświadczenia majątkowe > Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych strona główna 

Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych
Marcin Szymon Gac - Wójt Gminy Gniewoszów
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-07-24 09:13:23.
Joanna Kowalczyk - Dyrektor PSP w Wysokim Kole
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Joanna Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-29 14:22:08.
Elżbieta Łyszcz - Dyrektor Publicznego Gimnazjum
w Gniewoszowie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Elżbieta Łyszcz | Data wprowadzenia: 2017-12-29 14:23:18.
Teresa Filiks - Dyrektor ZSP w Gniewoszowie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Filiks Teresa | Data wprowadzenia: 2017-12-29 14:24:24.
Jolanta Wiraszka - Szarek - Kierownik SPZOZ
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Jolanta Wiraszka - Szarek | Data wprowadzenia: 2017-12-29 14:25:25.
Paula Stępienń - Kierownik Biblioteki
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Paula Stępienń | Data wprowadzenia: 2017-12-29 14:26:16.
Maria Woźniak - Skarbnik Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-12-29 14:27:04.
Izabela Kierasińska - Sekretarz Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Izabela Kierasińska | Data wprowadzenia: 2017-12-29 14:27:54.
Bogdan Przychodzeń - Kierownik GOPS
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2017-12-29 14:29:03.
Monika Gogacz - Kierownik USC
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Monika Gogacz | Data wprowadzenia: 2017-12-29 14:30:22.
Monika Gogacz - Kierownik USC
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Monika Gogacz | Data wprowadzenia: 2017-12-29 14:31:14.

Zobacz:
   oświadczenia za rok 2014
   oświadczenia za rok 2015
   oświadczenia za rok 2016
   oświadczenia za rok 2017
    oświadczenia za rok 2018
    oświadczenia za rok 2019
   oświadczenia za rok 2020
Data wprowadzenia: 2017-12-29 14:31:14
Autor: Monika Gogacz
ObowižEzuje od: 2017-04-26
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gniewoszow.pl