bip.gniewoszow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gniewoszow.pl
Uchwały > Sesja XII strona główna 

Sesja XII
 Uchwała Nr XII/66/07 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2007r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-01-10 09:59:16.
 Uchwała Nr XII/67/07 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-01-10 10:01:21.
 Uchwała Nr XII/68/07 w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-01-10 10:02:16.
 Uchwała Nr XII/69/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewoszów.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-01-10 10:03:39.
 Uchwała Nr XII/70/07 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Gniewoszów.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-01-10 10:04:09.
 Uchwała Nr XII/71/07 w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-01-10 10:04:51.
 Uchwała Nr XII/72/07 w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty targowej.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-01-10 10:05:33.
 Uchwała Nr XII/73/07 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Gniewoszów.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-01-10 10:06:19.
 Uchwała Nr XII/74/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-01-10 10:08:19.

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
   Protokoły z sesji Rady Gminy
   Uchwały RIO
Data wprowadzenia: 2008-01-10 10:08:19
Autor: Maria Halina Banaś
ObowižEzuje od: 2007-12-05
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gniewoszow.pl