bip.gniewoszow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gniewoszow.pl
Uchwały > sesja XXXIII strona główna 

sesja XXXIII
 Uchwała Nr XXXIII/285/06 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów

Utrata mocy obowiązującej Uchwała Nr XXVII/150/09

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 14:45:27 | Data modyfikacji: 2010-03-09 09:47:48.
 Uchwała Nr XXXIII/286/06 w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gniewoszów na lata 2006-2015”
Utrata mocy obowiązującej Uchwała nr XXIV/135/08

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 14:48:28 | Data modyfikacji: 2010-02-25 13:28:26.
 Uchwała Nr XXXIII/287/06 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Szewczyka na działalność Wójta Gminy w Gniewoszowie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 14:49:01 | Data modyfikacji: 2010-02-12 12:35:32.
 Uchwała Nr XXXIII/288/06 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/275/06 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 27 września 2006r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z indywidualnych gospodarstw rolnych”

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 14:49:45.

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
   Protokoły z sesji Rady Gminy
   Uchwały RIO
Data wprowadzenia: 2007-07-30 14:49:45
Autor: Marek Banaś
ObowižEzuje od: 2006-10-27
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gniewoszow.pl