bip.gniewoszow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gniewoszow.pl
Uchwały > sesja V strona główna 

sesja V
 Uchwała Nr V/21/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewoszów na rok 2007

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2007-05-17 12:06:26.

 

 Uchwała Nr V/22/07 w sprawie ustalenia na 2007r. regulaminu wynagradzania dla nauczycieli

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2007-05-17 12:08:09 | Data modyfikacji: 2007-05-17 12:10:04.
 Uchwała Nr V/23/07 w sprawie ustalenia terminów zwołania zebrań wiejskich mieszkańców gminy Gniewoszów na których mają być dokonane wybory sołtysów i rad sołeckich

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2007-05-17 12:11:09.
 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr V/23/07

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2007-05-17 12:12:14.
 Uchwała Nr V/24/07 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy na podjecie negocjacji z Zarządem Spółki Wspólnoty Gruntowej Wsi Gniewoszów o zamianie nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2007-05-17 12:13:04.
 Uchwała Nr V/25/07 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Gniewoszowie na 2007r

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2007-05-17 12:13:59.
 Uchwała Nr V/26/07 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2007r

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2007-05-17 12:14:49.

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
   Protokoły z sesji Rady Gminy
   Uchwały RIO
Data wprowadzenia: 2007-05-17 12:14:49
Autor: Maria Halina Banaś
ObowižEzuje od: 2007-02-09
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gniewoszow.pl