bip.gniewoszow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gniewoszow.pl
Uchwały > sesja XXVI strona główna 

sesja XXVI
 Uchwała Nr XXVI/231/06 w sprawie odpłatności za pomoc przyznaną w formie zasiłku w ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2007-03-12 10:52:02.
 Uchwała Nr XXVI/232/06 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2007-03-12 10:52:53.
  Uchwała Nr XXVI/233/06 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Gniewoszowie na 2006r

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2007-03-12 10:53:39.
 Uchwała Nr XXVI/234/06 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2006r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2007-03-12 10:54:38.

Zobacz:
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
   Protokoły z sesji Rady Gminy
   Uchwały RIO
Data wprowadzenia: 2007-03-12 10:54:38
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gniewoszow.pl