bip.gniewoszow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gniewoszow.pl
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku strona główna 

Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku

Obwieszczenia Wójta Gminy Gniewoszów o
opracowywaniu projektu programu ochrony
środowiska i Prognozy oddziaływania na
środowisko dla Gminy Gniewoszów.
 
Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2013-08-19 12:30:16.
zawiadomienie o wszczęciu postepowania
administracyjnego

Zawiadomienie Wójta Gminy Gniewoszów o wszcęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia :Budowa sieci kanalizacji sanitranej  podciśnieniowej w technologii ISEKI wraz z przyłaczami w miejscowości Regów Stary oraz rozubudowy kanalizacji w miejscoowści Borek "Fort" gmina Gniewoszów. 

 
treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2015-07-08 14:05:33 | Data modyfikacji: 2015-07-08 14:10:52.
Data wprowadzenia: 2015-07-08 14:05:33
Data modyfikacji: 2015-07-08 14:10:52
Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gniewoszow.pl