Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Powszechny Spis Rolny 2020
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Statut strona główna 

Statut

Statut Gminy Gniewoszów określa:


1. Ustrój Gminy Gniewoszów,


2. Zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach rady gminy.


3. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy w Gniewoszowie, Komisji Rady Gminy


4. Tryb pracy Wójta Gminy Gniewoszów,


5. Zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Wójta Gminy oraz korzystania z nich.


Gmina


Gmina Gniewoszów jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.


Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze gminy , z mocy ustawy o samorządzie gminnym stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swoje organy.


Gmina położona jest w powiecie kozienickim w województwie mazowieckim i obejmuje obszar 8.429 km2


Granice terytorialne gminy określa mapa w skali 1:100.000 stanowiąca załącznik Nr 1 do Statutu.


W gminie są tworzone jednostki pomocnicze –sołectwa. Wykaz sołectw określa załącznik Nr 2 do Statutu.


W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.


Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych określa załącznik Nr 3 do Statutu.


Herbem Gminy jest podkowa. Wzór herbu określa załącznik Nr 4 do Statutu.


Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Gniewoszów .... pełny tekst statutu mozna pobrać poniżej :


 

 
Obowiązuje od: 2003-03-31   Data wprowadzenia informacji 2004-01-27 18:29:27 Informację zaktualizowano 2010-01-15 14:28:37, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Monika Gogacz
 Załącznik Nr 1 - Granice terytorialne gminy
Data wprowadzenia informacji 2011-09-21 13:53:18, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Załącznik Nr 4 - Wzór herbu
Data wprowadzenia informacji 2011-09-21 13:54:26, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Statut Gminy Gniewoszów
Obowiązuje od: 2003-03-31   Data wprowadzenia informacji 2004-01-27 18:14:35 Informację zaktualizowano 2007-05-10 10:42:40, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Monika Gogacz
Zmiana Statutu Gminy Gniewoszów - Uchwała XXIX/169/09 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-15 14:27:34, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała IX.55.2015

w sprawie zmiany statutu Gminy Gniewoszów.

 Treść uchwały
Data wprowadzenia informacji 2016-08-18 14:33:06, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała XXXIII.246.2018

w sprawie Statutu Gminy Gniewoszów

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2018-09-06   Data wprowadzenia informacji 2019-03-10 09:18:00, wprowadzający: Mikołaj Mizak
wersja do druku