Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
° 2002
° 2003
- sesja V
- sesja VI
- sesja VII
- sesja VIII
- sesja IX
- sesja X
- sesja XI
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
° Protokoły z sesji Rady Gminy
° Uchwały RIO
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2003 > sesja XI strona główna 

sesja XI
 uchwała Nr XI/110/03 z 29.12.2003 r w sprawie uchwalenia zmian do bużetu gminy na 2003 r
Data wprowadzenia informacji 2005-02-09 09:03:37, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 uchwała Nr XI/114/03 z 29.12.2003 r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r
Data wprowadzenia informacji 2005-02-09 09:12:40, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 uchwała Nr XI/111/03 z 29.12.2003 r w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy
Data wprowadzenia informacji 2005-02-09 09:05:42, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 uchwała Nr XI/112/03 z 29.12.2003 r w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy działami
Data wprowadzenia informacji 2005-02-09 09:07:31 Informację zaktualizowano 2005-02-09 09:09:41, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 uchwała Nr XI/113/03 z 29.12.2003 r w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu określającego warunki przyznawania nauczycielom dodatków
Data wprowadzenia informacji 2005-02-09 09:09:24, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 uchwała Nr XI/115/03 z 29.12.2003 r w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - WPROWADZONO ZMIANY UCHWAŁĄ NR. XIV/148/04

Utrata mocy obowiązującej Uchwała XXIX17009
Data wprowadzenia informacji 2005-02-09 09:16:01 Informację zaktualizowano 2010-02-09 09:41:37, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 uchwała Nr XI/116/03 z 29.12.2003 r w sprawie uchwalenia zasad świadczenia przez gminę pomocy uczniom w zakresie dożywiania

Utrata mocy obowiązującej Uchwała XIX18305
Data wprowadzenia informacji 2005-02-09 09:17:46 Informację zaktualizowano 2010-02-09 09:46:54, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 uchwała Nr XI/117/03 z 29.12.2003 r w sprawie nabycia od AMW nieruchomości (tzw.Fort) w Borku - WPROWADZONO ZMIANY UCHWAŁĄ NR XVI/161/04
Data wprowadzenia informacji 2005-02-09 09:19:41 Informację zaktualizowano 2007-07-30 11:49:54, wprowadzający: Mikołaj Mizak

Zobacz:
 sesja V .  sesja VI .  sesja VII .  sesja VIII .  sesja IX .  sesja X .  sesja XI . 
wersja do druku