Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Powszechny Spis Rolny 2020
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Referaty strona główna 

Referaty

 

W skład Urzędu wchodzą:

 1. Kierownicze stanowiska pracy
 2. Referat Finansowy
 3. Samodzielne stanowiska pracy
 4. Urząd Stanu Cywilnego
 5. Stanowiska zabezpieczające pracę Urzędu i podporządkowanych Wójtowi jednostek organizacyjnych

§ 11

Kierowniczymi stanowiskami Urzędu są:

 1. Wójt
 2. Zastępca Wójta
 3. Skarbnik Urzędu Gminy
 4. Sekretarz
 5. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

§ 12

Referat Finansowy składa się z następujących stanowisk pracy:

 1. Skarbnika
 2. Zastępcy Skarbnika - stanowisko d/s księgowości budżetowej
 3. Stanowisko pracy d/s wymiaru podatków i opłat lokalnych
 4. Stanowisko pracy d/s księgowości podatkowej i egzekucji należności
 5. Stanowisko pracy d/s płac
 6. Stanowisko pracy d/s rozliczeń finansowych oraz księgowości budżetowej
 7. Stanowisko d/s rozliczeń podatków , przelewów i obsługi kasy


§ 13


Samodzielne stanowiska pracy to:

 1. Radca prawny,
 2. Stanowisko pracy d/s administracyjno - organizacyjnych i gospodarczych
 3. Stanowisko pracy d/s obsługi rady i redakcji czasopisma gminnego.
 4. Stanowisko pracy d/s inwestycji,zagospodarowania przestrzennego, drogownictwa, zamówień publicznych i bhp.
 5. Stanowisko pracy d/s rolnictwa, ochrony środowiska i zaopatrzenia wsi w wodę i kanalizacji i funduszy strukturalnych
 6. Stanowisko pracy d/s działalności gospodarczej, gospodarki nieruchomościami, gospodarki komunalnej i spraw p.pożarowych
 7. Stanowisko pracy d/s ewidencji ludności i opłat za wodę
 8. Stanowisko pracy d/s obrony cywilnej,wojskowych i obronnych.
 9. Informatyk
 10. Samodzielne stanowisko d/s świadczeń rodzinnych i pomocy materialnej dla uczniów.

§ 14

Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego jest Wójt

§ 15


Stanowiskami zabezpieczającymi pracę Urzędu i podporządkowanych jednostek organizacyjnych są:

 1. Konserwator Urzędu
 2. Woźna
 
Obowiązuje od: 2007-04-05   Data wprowadzenia informacji 2003-07-30 13:56:26 Informację zaktualizowano 2018-11-21 13:46:42, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Danuta Gogacz
wersja do druku