Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Referaty strona główna 

Referaty

 

W skład Urzędu wchodzą:

1/ Kierownicze stanowiska pracy

2/ Referat Finansowy

3/ Samodzielne stanowiska pracy

4/ Urząd Stanu Cywilnego

5/ Stanowiska zabezpieczające pracę Urzędu i podporządkowanych Wójtowi

jednostek organizacyjnych

§ 11

Kierowniczymi stanowiskami Urzędu są:

1/ Wójt

2/ Zastępca Wójta

3/ Skarbnik Urzędu Gminy

4/ Sekretarz

5/ Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

§ 12

Referat Finansowy składa się z następujących stanowisk pracy:

1/ Skarbnika

2/ Zastępcy Skarbnika - stanowisko d/s księgowości budżetowej

3/ Stanowisko pracy d/s wymiaru podatków i opłat lokalnych

4/ Stanowisko pracy d/s księgowości podatkowej i egzekucji należności

5/ Stanowisko pracy d/s płac

6/ Stanowisko pracy d/s rozliczeń finansowych oraz księgowości budżetowej

7/ Stanowisko d/s rozliczeń podatków , przelewów i obsługi kasy


§ 13


Samodzielne stanowiska pracy to:

1/ Radca prawny,

2/ Stanowisko pracy d/s administracyjno - organizacyjnych i gospodarczych

3/ Stanowisko pracy d/s obsługi rady i redakcji czasopisma gminnego.

4/ Stanowisko pracy d/s inwestycji,zagospodarowania przestrzennego,

drogownictwa, zamówień publicznych i bhp.

5/ Stanowisko pracy d/s rolnictwa, ochrony środowiska i zaopatrzenia wsi

w wodę i kanalizacji i funduszy strukturalnych

6/ Stanowisko pracy d/s działalności gospodarczej, gospodarki

nieruchomościami, gospodarki komunalnej i spraw p.pożarowych

7/ Stanowisko pracy d/s ewidencji ludności i opłat za wodę

8/ Stanowisko pracy d/s obrony cywilnej,wojskowych i obronnych.

9/ Informatyk

10/ Samodzielne stanowisko d/s świadczeń rodzinnych i pomocy materialnej

dla uczniów.

§ 14

Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego jest Wójt

§ 15


Stanowiskami zabezpieczającymi pracę Urzędu i podporządkowanych jednostek organizacyjnych są:

1/ Konserwator Urzędu

2/ Kierowca autobusu szkolnego

3/ Opiekun dowozu dzieci

4/ Woźna

 
Obowiązuje od: 2007-04-05   Data wprowadzenia informacji 2003-07-30 13:56:26 Informację zaktualizowano 2007-05-10 10:29:37, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Danuta Gogacz
wersja do druku