Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Rada Gminy
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Referaty strona główna 

Referaty

 

W skład Urzędu wchodzą:

1/ Kierownicze stanowiska pracy

2/ Referat Finansowy

3/ Samodzielne stanowiska pracy

4/ Urząd Stanu Cywilnego

5/ Stanowiska zabezpieczające pracę Urzędu i podporządkowanych Wójtowi

jednostek organizacyjnych

§ 11

Kierowniczymi stanowiskami Urzędu są:

1/ Wójt

2/ Zastępca Wójta

3/ Skarbnik Urzędu Gminy

4/ Sekretarz

5/ Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

§ 12

Referat Finansowy składa się z następujących stanowisk pracy:

1/ Skarbnika

2/ Zastępcy Skarbnika - stanowisko d/s księgowości budżetowej

3/ Stanowisko pracy d/s wymiaru podatków i opłat lokalnych

4/ Stanowisko pracy d/s księgowości podatkowej i egzekucji należności

5/ Stanowisko pracy d/s płac

6/ Stanowisko pracy d/s rozliczeń finansowych oraz księgowości budżetowej

7/ Stanowisko d/s rozliczeń podatków , przelewów i obsługi kasy


§ 13


Samodzielne stanowiska pracy to:

1/ Radca prawny,

2/ Stanowisko pracy d/s administracyjno - organizacyjnych i gospodarczych

3/ Stanowisko pracy d/s obsługi rady i redakcji czasopisma gminnego.

4/ Stanowisko pracy d/s inwestycji,zagospodarowania przestrzennego,

drogownictwa, zamówień publicznych i bhp.

5/ Stanowisko pracy d/s rolnictwa, ochrony środowiska i zaopatrzenia wsi

w wodę i kanalizacji i funduszy strukturalnych

6/ Stanowisko pracy d/s działalności gospodarczej, gospodarki

nieruchomościami, gospodarki komunalnej i spraw p.pożarowych

7/ Stanowisko pracy d/s ewidencji ludności i opłat za wodę

8/ Stanowisko pracy d/s obrony cywilnej,wojskowych i obronnych.

9/ Informatyk

10/ Samodzielne stanowisko d/s świadczeń rodzinnych i pomocy materialnej

dla uczniów.

§ 14

Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego jest Wójt

§ 15


Stanowiskami zabezpieczającymi pracę Urzędu i podporządkowanych jednostek organizacyjnych są:

1/ Konserwator Urzędu

2/ Kierowca autobusu szkolnego

3/ Opiekun dowozu dzieci

4/ Woźna

 
Obowiązuje od: 2007-04-05   Data wprowadzenia informacji 2003-07-30 13:56:26 Informację zaktualizowano 2007-05-10 10:29:37, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Danuta Gogacz
wersja do druku