Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
° Sołectwa
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Powszechny Spis Rolny 2020
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rada > Sołectwa strona główna 

Sołectwa

Jednostki pomocnicze Gminy Gniewoszów – sołectwa

 

O utworzeniu, połączeniu i podziale sołectw, a także zmianie ich granic rozstrzyga rada w drodze uchwały, na zasadach określonych w statucie gminy.

 

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami poszczególnych sołectw.

 

Organem sołectwa są:

1/ zebranie wiejskie,

2/ rada sołecka,

3/ sołtys.

 

Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.

Sołtys jest organem wykonawczym zebrania wiejskiego oraz przewodniczącym rady sołeckiej.

 

Kadencja trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów. Wyborów do organów sołectwa dokonuje się w ciągu 6 miesięcy od dnia wyboru rady gminy na kolejną kadencję.

 

Na terenie Gminy Gniewoszów znajduje się 17 sołectw, w których funkcję sołtysów pełnią:

 1. Boguszówka - Henryk Woźniak
 2. Borek - Paweł Wiraszka
 3. Kociołek - Gabriela Wachowicz
 4. Marianów - Elżbieta Staszczuk vel Michniak
 5. Markowola - Czesław Strzelecki
 6. Markowola - Kolonia - Andrzej Szewczyk
 7. Mieścisko - Krzysztof Kępka
 8. Oleksów - Renata Kochanowska
 9. Regów Stary - Henryk Sadura
 10. Sławczyn - Krzysztof Pawlonka
 11. Sarnów - Adam Urbanek
 12. Wólka Bachańska - Józef Sadownik
 13. Wysokie Koło - Marzena Krakowiak
 14. Zalesie - Michał Ziemski
 15. Zdunków - Robert Banaś
 16. Zwola - Marian Muniak
 17. Gniewoszów - Piotr Dela
 
Obowiązuje od: 2006-11-27   Data wprowadzenia informacji 2004-01-21 16:14:50 Informację zaktualizowano 2020-04-08 12:24:35, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Monika Gogacz
 statut Sołectwa Zalesie
Obowiązuje od: 2003-09-15   Data wprowadzenia informacji 2004-01-21 16:17:01 Informację zaktualizowano 2007-05-10 09:56:07, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 statut Sołectwa Boguszówka
Obowiązuje od: 2003-09-15   Data wprowadzenia informacji 2004-01-21 16:19:19 Informację zaktualizowano 2007-05-10 09:58:01, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 statut Sołectwa Markowola Kolonia
Obowiązuje od: 2003-09-15   Data wprowadzenia informacji 2004-01-21 16:22:05 Informację zaktualizowano 2007-05-10 09:58:22, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 statut Sołectwa Sławczyn
Obowiązuje od: 2003-09-15   Data wprowadzenia informacji 2004-01-21 16:23:52 Informację zaktualizowano 2007-05-10 09:58:37, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 statut Sołectwa Borek
Obowiązuje od: 2003-09-15   Data wprowadzenia informacji 2004-01-21 16:25:11 Informację zaktualizowano 2007-05-10 09:59:01, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 statut Sołectwa Gniewoszów
Obowiązuje od: 2003-09-15   Data wprowadzenia informacji 2004-01-21 16:26:45 Informację zaktualizowano 2007-05-10 09:59:17, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 statut Sołectwa Kociołek
Obowiązuje od: 2003-09-15   Data wprowadzenia informacji 2004-01-21 16:28:51 Informację zaktualizowano 2007-05-10 09:59:31, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 statut Sołectwa Marianów
Obowiązuje od: 2003-09-15   Data wprowadzenia informacji 2004-01-21 16:30:14 Informację zaktualizowano 2007-05-10 09:59:47, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 statut Sołectwa Markowola
Obowiązuje od: 2003-09-15   Data wprowadzenia informacji 2004-01-21 16:31:43 Informację zaktualizowano 2007-05-10 10:00:06, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 statut Sołectwa Oleksów
Obowiązuje od: 2003-09-15   Data wprowadzenia informacji 2004-01-21 16:33:11 Informację zaktualizowano 2007-05-10 10:00:19, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 statut Sołectwa Regów Stary
Obowiązuje od: 2003-09-15   Data wprowadzenia informacji 2004-01-21 16:34:48 Informację zaktualizowano 2007-05-10 10:00:33, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 statut Sołectwa Wólka Bachańska
Obowiązuje od: 2003-09-15   Data wprowadzenia informacji 2004-01-21 16:36:20 Informację zaktualizowano 2007-05-10 10:00:48, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 statut Sołectwa Wysokie Koło
Obowiązuje od: 2003-09-15   Data wprowadzenia informacji 2004-01-21 16:38:11 Informację zaktualizowano 2007-05-10 10:01:00, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 statut Sołectwa Zdunków
Obowiązuje od: 2003-09-15   Data wprowadzenia informacji 2004-01-21 16:39:55 Informację zaktualizowano 2007-05-10 10:01:20, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 statut Sołectwa Mieścisko
Obowiązuje od: 2003-09-15   Data wprowadzenia informacji 2004-01-21 16:45:46 Informację zaktualizowano 2007-05-10 10:01:33, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 statut Sołectwa Sarnów
Obowiązuje od: 2003-09-15   Data wprowadzenia informacji 2004-01-21 16:48:00 Informację zaktualizowano 2007-05-10 10:01:47, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 statut Sołectwa Zwola
Obowiązuje od: 2003-09-15   Data wprowadzenia informacji 2004-01-21 16:49:19 Informację zaktualizowano 2007-05-10 10:02:02, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
wersja do druku