Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
° Protokoły z sesji Rady Gminy
° Uchwały RIO
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Powszechny Spis Rolny 2020
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2002 strona główna 

2002
 uchwała Nr II/7/02 z 4.12.02 w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Gniewoszów - wprowadzenie zmian uchwałą Nr. IV/32/02
Data wprowadzenia informacji 2004-01-14 16:18:53 Informację zaktualizowano 2007-07-30 11:32:34, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 uchwała Nr II/8/02 z 4.12.02 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2002 r
Data wprowadzenia informacji 2004-01-14 16:21:33, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 uchwała Nr II/9/02 z 4.12.02 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2002 r
Data wprowadzenia informacji 2004-01-14 16:23:06 Informację zaktualizowano 2004-01-14 16:26:04, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 uchwała Nr II/10/02 z 4.12.02 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2002 r
Data wprowadzenia informacji 2004-01-14 16:24:10 Informację zaktualizowano 2004-01-14 16:27:48, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 uchwała Nr II/11/02 z 4.12.02 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2002 r
Data wprowadzenia informacji 2004-01-14 16:30:44, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 uchwała Nr II/12/02 z 4.12.02 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data wprowadzenia informacji 2004-01-14 16:32:39, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 uchwała Nr II/13/02 z 4.12.02 w sprawie wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kozienickiej
Data wprowadzenia informacji 2004-01-14 16:35:30, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 uchwała Nr II/14/02 z 4.12.02 w sprawie diet dla sołtysów

Utrata mocy obowiązującej - Uchwała VI/28/07
Data wprowadzenia informacji 2004-01-14 16:38:21 Informację zaktualizowano 2010-02-12 12:51:40, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 uchwała Nr III/15/02 z 14.12.02 w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2004-01-14 16:44:55, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 uchwała Nr III/16/02 z 14.12.02 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy
Data wprowadzenia informacji 2004-01-14 17:02:36, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 uchwała Nr III/17/02 z 14.12.02 w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów
Data wprowadzenia informacji 2004-01-14 17:06:28, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 uchwała Nr III/18/02 z 14.12.02 w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej
Data wprowadzenia informacji 2004-01-14 17:11:33 Informację zaktualizowano 2004-01-14 17:22:54, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 uchwała Nr III/19/02 z 14.12.02 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2004-01-20 15:44:26, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 uchwała Nr III/20/02 z 14.12.02 w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego
Data wprowadzenia informacji 2004-01-20 15:48:59, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 uchwała Nr III/21/02 z 14.12.02 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2002 r
Data wprowadzenia informacji 2004-01-20 15:51:13, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 uchwała Nr III/22/02 z 14.12.02 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2002 r
Data wprowadzenia informacji 2004-01-20 15:53:44, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 uchwała Nr III/23/02 z 14.12.02 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2002 r
Data wprowadzenia informacji 2004-01-20 15:55:21, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 uchwała Nr IV/24/02 z 30.12.02 w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2004-01-20 15:59:19, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 uchwała Nr IV/25/02 z 30.12.02 w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2003 r
Data wprowadzenia informacji 2004-01-20 16:10:14 Informację zaktualizowano 2004-01-21 15:34:35, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 uchwała Nr IV/26/02 z 30.12.02 w sprawie wprowadzenia do budżetu gminy zadania inwestycyjnego-modernizacja oświetlenia ulicznego
Data wprowadzenia informacji 2004-01-20 16:15:39 Informację zaktualizowano 2004-01-21 15:45:08, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 uchwała Nr IV/27/02 z 30.12.02 w sprawie wprowadzenia ponadplanowych dochodów do budżetu gminy na rok 2002
Data wprowadzenia informacji 2004-01-21 15:48:44, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 uchwała Nr IV/28/02 z 30.12.02 w sprawie przeniesienia wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej
Data wprowadzenia informacji 2004-01-21 15:51:05, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 uchwała Nr IV/29/02 z 30.12.02 w sprawie ustalenia zasad świadczenia pomocy uczniom w zakresie dożywiania
Data wprowadzenia informacji 2004-01-21 15:53:13, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 uchwała Nr IV/30/02 z 30.12.02 w sprawie przyjęcia rezygnacji Marka Banasia z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2004-01-21 15:56:01, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 uchwała Nr IV/31/02 z 30.12.02 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wojciecha Szczepaniaka
Data wprowadzenia informacji 2004-01-21 15:58:56, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 uchwała Nr IV/32/02 z 30.12.02 w sprawie zmiany składu osobowego komisji stałych Rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2004-01-21 16:01:29, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
wersja do druku