Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
° Spis Komisji
- Komisja Rewizyjna
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
- Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów,Samorządu i Handlu
- Komisja Rolnictwa,Gospodarki Żywnościowej,Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
- Komisja Oświaty, Kultury,Zdrowia,Spraw Socjalnych,Porządku Publicznego i Komunikacji
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Komisje > Spis Komisji > Komisja Rewizyjna strona główna 

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna:

 1. Edyta Sadownik
 2. Jarosław Stępień
 3. Krzysztof Kołdej
 4. Mirosław Olejarz
 5. Roman Bąk
 6. Zbigniew Koziara

 

 
Obowiązuje od: 2010-12-02   Data wprowadzenia informacji 2003-07-16 10:32:52 Informację zaktualizowano 2018-11-22 08:23:07, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Monika Gogacz
Kompetencje
 1. na zlecenie i w zakresie określonym przez Radę Gminy dokonywanie kontroli działalności Wójta gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.
 2. rozpatrzenie:
  a) sprawozdania finansowego;
  b) sprawozdania z wykonania budżetu gminy sporządzonego na podstawie danych ewidencji księgowej budżetu;
  c) informacji o stanie mienia gminy;
 3. zaopiniowanie wykonania budżetu gminy i przedstawienie Radzie Gminy stanowiska i wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi.
 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-21 15:00:02, wprowadzający: Mikołaj Mizak

Zobacz:
 Komisja Rewizyjna .  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  .  Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów,Samorządu i Handlu .  Komisja Rolnictwa,Gospodarki Żywnościowej,Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska .  Komisja Oświaty, Kultury,Zdrowia,Spraw Socjalnych,Porządku Publicznego i Komunikacji . 
wersja do druku