Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
- Sesja IV
- sesja V
- sesja VI
- sesja VII
- sesja VIII
- sesja IX
- sesja X
- sesja XI
- sesja XII
- sesja XIII
- sesja XIV
° Protokoły z sesji Rady Gminy
° Uchwały RIO
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2019 > sesja XIV strona główna 

sesja XIV
Uchwała XIV.103.2019

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmiy Gniewoszów na lata 2019 - 2024

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2019-12-30   Data wprowadzenia informacji 2020-02-11 10:14:23, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maciej Baran
Uchwała XIV.104.2019

w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2019 r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2019-12-30   Data wprowadzenia informacji 2020-02-11 10:17:38, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maciej Baran
Uchwała XIV.105.2019

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2020 - 2024

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2019-12-30   Data wprowadzenia informacji 2020-02-11 10:22:20, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maciej Baran
Uchwała XIV.106.2019

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2019-12-30   Data wprowadzenia informacji 2020-02-11 10:23:17, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maciej Baran
Uchwała XIV.107.2019

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewoszów na rok szkolny 2019/2020

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2019-12-30   Data wprowadzenia informacji 2020-02-11 10:24:46, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maciej Baran
Uchwała XIV.108.2019

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gniewoszów.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2019-12-30   Data wprowadzenia informacji 2020-02-11 10:26:11, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maciej Baran
Uchwała XIV.109.2019

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w domu i w szkole" na lata 2019 - 2023

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2019-12-30   Data wprowadzenia informacji 2020-02-11 10:30:20, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maciej Baran
Uchwała XIV.110.2019

w sprawie częściowego rozpatrzenia petycji oraz przekazania petycji według właściowści.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2019-12-30   Data wprowadzenia informacji 2020-02-11 10:31:38, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maciej Baran
Uchwała XIV.111.2019

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Gniewoszowie na 2020 r.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2019-12-30   Data wprowadzenia informacji 2020-02-11 10:32:48, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maciej Baran
Uchwała XIV.112.2019

w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Gniewoszowie na 2020 r.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2019-12-30   Data wprowadzenia informacji 2020-02-11 10:34:06, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maciej Baran

Zobacz:
 Sesja IV .  sesja V .   sesja VI .   sesja VII .   sesja VIII .  sesja IX .   sesja X .  sesja XI .  sesja XII .  sesja XIII .  sesja XIV . 
wersja do druku