Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Powszechny Spis Rolny 2020
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory Prezydenta RP 2020 strona główna 

Wybory Prezydenta RP 2020
Postanowienie

nr 70/2/2020 komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Gniewoszów.

 Treść postanowienia
Obowiązuje od: 2020-06-30   Data wprowadzenia informacji 2020-07-01 17:24:09 Informację zaktualizowano 2020-07-01 17:24:37, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Obwieszczenie

Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.

 Treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2020-06-30 08:55:19, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Postanowienie

nr 70/1/2020 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Gniewoszów

 Treść postanowienia
Data wprowadzenia informacji 2020-06-23 13:24:10, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Prezentacja dla członków OKW

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną zachęcamy członków obwodowych komisji wyborczych do zapoznania się z prezentacją szkoleniową. Zastrzegamy, że jest to wyłącznie materiał szkoleniowy, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej.

 Pobierz prezentację
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 09:46:14, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Postanowienie

NR 85/2020 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia15 czerwca 2020r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca2020r.

 Treść postanowienia
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 17:01:21, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Postanowienie

NR 70/2020 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Gniewoszów.

 Treść postanowienia
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 16:58:51 Informację zaktualizowano 2020-06-16 16:59:43, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Obwieszczenie

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 12 czerwca 2020 r.
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 Treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 07:34:05, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Informacja

Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 12 czerwca 2020 r.

 treść informacji
Data wprowadzenia informacji 2020-06-12 20:00:12, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Obwieszczenie

Wójta Gminy Gniewoszów
z dnia 10 czerwca 2020 r.


Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Wójt Gminy Gniewoszów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 Treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 13:29:53, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Informacja

Informacje dotyczące zgłaszania chęć głosowania korespondencyjnego można znaleźć pod poniżym linkiem


https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowania-korespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-w-polsce

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-05 14:39:26, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Formularz

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2020-06-05 14:36:25, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Formularz

zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2020-06-05 14:34:39, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Zgłoszenie

zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach prezydenta rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2020-06-05 14:33:01, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Postanowienie

w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP na dzień 28 czerwca 2020 r.

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2020-06-05 14:29:10, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała 129.2020

Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie stwierdzenia braku możliwość głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2020-05-10   Data wprowadzenia informacji 2020-05-11 10:43:27, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7
maja 2020 roku

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:

  1. wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;
  2. nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych;
  3. lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

Państwowa Komisja Wyborcza w składzie:
Przewodniczący Sylwester Marciniak
Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Cieślak
Zastępca Przewodniczącego Wojciech Sych

Członkowie:
Ryszard Balicki
Liwiusz Laska
Dariusz Lasocki
Maciej Miłosz
Arkadiusz Pikulik
Konrad Składowski

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-08 11:47:40, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Szanowni Państwo

W związku ze zbliżającym się terminem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, że nadal prowadzony jest nabór chętnych do pracy w obwodowych komisjach wyborczych i będzie on trwał do dnia wyborów.

Jednocześnie informujemy, że członkom Obwodowych Komisji Wyborczych przysługują nieopodatkowane diety w wysokości 350 zł, które ulegają podwyższeniu w przypadku objęcia funkcji przewodniczącego komisji do kwoty 500 zł, a w przypadku objęcia funkcji zastępcy przewodniczącego komisji do kwoty 400 zł. Jeżeli w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzane jest głosowanie ponowne, diety w wysokościach wskazanych powyżej przysługują również za głosowanie ponowne.

Osoba będąca kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej:

  1. musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia;
  2. 2) może zostać zgłoszona do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem właściwych jednostek samorządu terytorialnego.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu:
48 362 38 23
48 362 62 41


Z poważaniem,


Łukasz Kluska

Komisarz Wyborczy w Radomiu

Joanna Chlebna - Ćwil

I Komisarz Wyborczy w Radomiu II

Radom, 27 kwietnia 2020r.

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-28 14:42:39, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Postanowienie

Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Gniewoszów.

 Treść postanowienia
Data wprowadzenia informacji 2020-04-23 12:25:27, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Obwieszczenie

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 Treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2020-04-17 11:00:44, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Informacja

Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 14 kwietnia 2020 r.

 Treść informacji
Data wprowadzenia informacji 2020-04-14 08:12:22, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Obwieszczenie
 Treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2020-04-10 10:53:15, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Informacja

dotycząca sposobu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

 Treść informacji
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 11:02:28, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Wzór zgłoszenia

kandydatów na członków obwodwych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej.

 Wzór
Data wprowadzenia informacji 2020-03-25 11:21:25, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Postanowienie

w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2020-02-07 09:21:43, wprowadzający: Mikołaj Mizak
wersja do druku