Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Powszechny Spis Rolny 2020
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia > 2020 strona główna 

2020
Zarządzenie Nr 1/2020

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do opracowania planów finansowych jednostek na 2020 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-01-02   Data wprowadzenia informacji 2020-01-14 14:48:48, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 2/2020

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-01-02   Data wprowadzenia informacji 2020-01-14 14:50:34, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 3/2020

w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-01-08   Data wprowadzenia informacji 2020-02-03 09:57:23, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 4/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-01-08   Data wprowadzenia informacji 2020-01-14 14:43:50, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 5/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-01-24   Data wprowadzenia informacji 2020-02-03 09:43:45, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 6/2020

w sprawie ustalenia terminow rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  na rok szkolny 2020/2021, dla których Gmina Gniewoszów jest organem prowadzącym.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-01-24   Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 14:31:17, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 7/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-01-28   Data wprowadzenia informacji 2020-02-05 09:03:15, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 8/2020

w sprawie przedłożenia regionalnej izbie obrachunkowej, Radzie Gminy, dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Gniewoszów oraz związkowi zawodowemu zrzeszajacego nauczycieli sprawozdania za 2019 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awasu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Gniewoszów z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-02-07   Data wprowadzenia informacji 2020-02-24 14:25:30, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 9/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-02-17   Data wprowadzenia informacji 2020-02-24 14:26:29, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maciej Baran
Zarządzenie Nr 10/2020

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-02-20   Data wprowadzenia informacji 2020-02-27 14:52:42, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 11/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-02-27   Data wprowadzenia informacji 2020-03-04 12:54:35, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 12/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-03-06   Data wprowadzenia informacji 2020-03-12 12:47:29, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 12a/2020

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do spraw likwidacji środkow trwałych i innych rzeczowych składników majątkowych Urzędu Gminy w Gniewoszowie

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-03-06   Data wprowadzenia informacji 2020-05-05 11:35:06, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Zarządzenie Nr 13/2020

w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach dodatków mieszkaniowych.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-03-10   Data wprowadzenia informacji 2020-03-12 12:42:45, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 14/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-03-19   Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 09:20:16, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 15/2020

z wykonania budżetu gminy Gniewoszów za 2019 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-03-25   Data wprowadzenia informacji 2020-03-25 10:41:03, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 16a/2020

w sprawie wprowadzenia wzoru karty drogowej, wzoru miesiącznej karty drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego, wzoru miesięcznej karty pracy sprzętu silnikowego oraz norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Urząd Gminy Gniewoszów i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-03-30   Data wprowadzenia informacji 2020-05-05 11:38:40, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 17/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-03-31   Data wprowadzenia informacji 2020-04-08 12:09:35, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 18/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-04-14   Data wprowadzenia informacji 2020-04-23 12:35:36, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 18a/2020

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorom szkół podległych Gminie Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-04-14   Data wprowadzenia informacji 2020-05-05 11:40:32, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 19/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 .

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-04-24   Data wprowadzenia informacji 2020-04-30 14:45:28, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 20/2020

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do spraw likwidacji środkow trwałych i innych rzeczowych składników majątkowych Gminy Gniewoszów znajdujących się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-04-24   Data wprowadzenia informacji 2020-05-05 11:44:07, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 21/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia
Data wprowadzenia informacji 2020-05-29 11:55:26, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 22/2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów za rok 2019.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-05-29   Data wprowadzenia informacji 2020-06-02 14:15:08, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 25/2020

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Gniewoszów w stowarzyszeniu Mazowieckie Stowarzysenie Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-05-29   Data wprowadzenia informacji 2020-06-02 14:18:09, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 26/2020

w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Gniewoszów za rok 2019

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-05-29   Data wprowadzenia informacji 2020-06-25 14:51:51, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 27/2020

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastepcy Gminnego Komisarza Spisowego.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-06-08   Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 13:33:42, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 28a/2020

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorom szkół podległych Gminie Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-06-20   Data wprowadzenia informacji 2020-07-03 07:50:10, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 29/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-06-11   Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 11:43:41, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 30/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-06-18   Data wprowadzenia informacji 2020-06-25 11:58:49, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 32/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-06-26   Data wprowadzenia informacji 2020-07-03 07:52:40, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 34/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-06-30   Data wprowadzenia informacji 2020-07-08 10:30:59 Informację zaktualizowano 2020-07-08 10:31:25, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 35/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-06-30   Data wprowadzenia informacji 2020-07-09 11:15:16, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 37/2020

w sprawie powołania Komisji do ustalania norm zużycia paliwa w samochodzie pożarniczym marki STAR A266 o numerze identyfikacyjnym 6317327, rok produkcji 1986 oraz normy zużycia paliwa urządzeń spalinowych stanowiących wyposażenie niniejszego samochodu użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wysokim Kole.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-07-20   Data wprowadzenia informacji 2020-09-08 14:33:49, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 38/2020

w sprawie wprowadzenia wzoru kary drogowej, wzoru miesięcznej karty drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego, wzoru miesięcznej karty pracy sprzętu silnikowego oraz norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Urząd Gminy Gniewoszów i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-07-22   Data wprowadzenia informacji 2020-09-08 14:41:11, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 39/2020

w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-07-22   Data wprowadzenia informacji 2020-08-02 09:25:39, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 40/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-08-06   Data wprowadzenia informacji 2020-08-12 10:37:10, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 41/2020

w sprawie działań dotyczących organizacji pracy Urzędu Gminy Gniewoszów podjętych w celu przeciwdziałaniu COVID-19 w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-08-06   Data wprowadzenia informacji 2020-08-19 10:04:48, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 42/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia
Data wprowadzenia informacji 2020-08-26 10:14:34 Informację zaktualizowano 2020-08-26 10:20:39, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 44/2020

w sprawie zasad zwrotu kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych. 

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-08-17   Data wprowadzenia informacji 2020-08-26 10:21:31, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 45/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-08-21   Data wprowadzenia informacji 2020-08-26 10:24:52, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 47/2020

w sprawie założeń do projektu budżetu, określenia wskaźników oraz opracowania materiałów planistycznych do budżetu na rok 2021 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2024

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-08-21   Data wprowadzenia informacji 2020-09-08 14:43:51, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 48/2020

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej prawa użytkowania wieczystego do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-08-28   Data wprowadzenia informacji 2020-08-31 10:02:16, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 49/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia
Data wprowadzenia informacji 2020-09-10 12:53:12, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 50/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-09-02   Data wprowadzenia informacji 2020-09-10 12:54:33, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 51/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-09-10   Data wprowadzenia informacji 2020-09-17 14:52:38, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 52/2020

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu "Program współpracy gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r."

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-09-10   Data wprowadzenia informacji 2020-09-18 11:28:04, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 53/2020

w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-09-10   Data wprowadzenia informacji 2020-09-23 13:38:18, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 54/2020

w sprawie powołania Komisji Socjalnej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy Gniewoszów, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie oraz Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-09-10   Data wprowadzenia informacji 2020-09-23 13:35:32, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
wersja do druku