Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia > 2020 strona główna 

2020
Zarządzenie Nr 1/2020

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do opracowania planów finansowych jednostek na 2020 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-01-02   Data wprowadzenia informacji 2020-01-14 14:48:48, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 2/2020

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-01-02   Data wprowadzenia informacji 2020-01-14 14:50:34, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 3/2020

w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-01-08   Data wprowadzenia informacji 2020-02-03 09:57:23, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 4/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-01-08   Data wprowadzenia informacji 2020-01-14 14:43:50, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 5/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-01-24   Data wprowadzenia informacji 2020-02-03 09:43:45, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 6/2020

w sprawie ustalenia terminow rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  na rok szkolny 2020/2021, dla których Gmina Gniewoszów jest organem prowadzącym.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-01-24   Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 14:31:17, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 7/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-01-28   Data wprowadzenia informacji 2020-02-05 09:03:15, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 8/2020

w sprawie przedłożenia regionalnej izbie obrachunkowej, Radzie Gminy, dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Gniewoszów oraz związkowi zawodowemu zrzeszajacego nauczycieli sprawozdania za 2019 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awasu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Gniewoszów z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-02-07   Data wprowadzenia informacji 2020-02-24 14:25:30, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 9/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-02-17   Data wprowadzenia informacji 2020-02-24 14:26:29, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maciej Baran
Zarządzenie Nr 10/2020

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-02-20   Data wprowadzenia informacji 2020-02-27 14:52:42, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 11/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-02-27   Data wprowadzenia informacji 2020-03-04 12:54:35, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 12/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-03-06   Data wprowadzenia informacji 2020-03-12 12:47:29, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 13/2020

w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach dodatków mieszkaniowych.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-03-10   Data wprowadzenia informacji 2020-03-12 12:42:45, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 14/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-03-19   Data wprowadzenia informacji 2020-03-20 09:20:16, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 15/2020

z wykonania budżetu gminy Gniewoszów za 2019 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-03-25   Data wprowadzenia informacji 2020-03-25 10:41:03, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 17/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2020-03-31   Data wprowadzenia informacji 2020-04-08 12:09:35, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
wersja do druku