Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
- Sesja IV
- sesja V
- sesja VI
- sesja VII
- sesja VIII
- sesja IX
- sesja X
- sesja XI
- sesja XII
- sesja XIII
- sesja XIV
° 2020
° Protokoły z sesji Rady Gminy
° Uchwały RIO
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2019 >  sesja X strona główna 

sesja X
Uchwała X.77.2019

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024.

 Treść uchwały
Data wprowadzenia informacji 2019-12-13 14:50:16, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maciej Baran
Uchwała X.78.2019

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 r. Nr III/21/18 RadyGminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2019-09-27   Data wprowadzenia informacji 2019-10-23 14:06:52, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maciej Baran
Uchwała X.79.2019

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewoszowie.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2019-09-27   Data wprowadzenia informacji 2019-10-23 14:08:19, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maciej Baran
Uchwała X.80.2019

zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/160/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę regulującego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, nagród oraz wysokości i zasad przynawania dodatku mieszkaniowego.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2019-09-27   Data wprowadzenia informacji 2019-10-23 14:13:31, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maciej Baran
Uchwała X.81.2019

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2019-09-27   Data wprowadzenia informacji 2019-10-23 14:15:52, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maciej Baran
Uchwała X.82.2019

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2019-09-27   Data wprowadzenia informacji 2019-10-23 14:17:41, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maciej Baran

Zobacz:
 Sesja IV .  sesja V .   sesja VI .   sesja VII .   sesja VIII .  sesja IX .   sesja X .  sesja XI .  sesja XII .  sesja XIII .  sesja XIV . 
wersja do druku