Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia > 2019 strona główna 

2019
Zarządzenie Nr 1/2019

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-01-07   Data wprowadzenia informacji 2019-03-25 14:30:05, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 1A/2019

w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika proporcji Vat do stosowania w Gminie Gniewoszów w roku 2018.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-01-07   Data wprowadzenia informacji 2019-08-19 12:35:50, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 2/2019

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do opracowania planów finansowych jednostek na 2019 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-01-07   Data wprowadzenia informacji 2019-03-25 14:32:00, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 3/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-01-09   Data wprowadzenia informacji 2019-03-25 14:39:41, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 4/2019

w sprawie przedłożenia regionalej izbie obrachunkowej, Radzie Gminy, dyrektorom szkół prowadzonych przez gminę Gniewoszów oraz związkowi zawodowem zrzeszającego nauczycieli sprawozdania za 2018 r. z wyskości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Gniewoszów z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-01-23   Data wprowadzenia informacji 2019-03-25 14:45:29, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 5/2019

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2019/2020, dla których Gmina Gniewoszów jest organem prowadzącym.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-01-23   Data wprowadzenia informacji 2019-03-25 14:59:00, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 6/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-02-05   Data wprowadzenia informacji 2019-03-25 15:00:49, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 7/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-02-14   Data wprowadzenia informacji 2019-03-25 15:02:14 Informację zaktualizowano 2019-03-25 15:02:30, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 7A/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-02-25   Data wprowadzenia informacji 2019-03-25 15:04:58, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 8/2019

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-02-28   Data wprowadzenia informacji 2019-02-28 19:53:30, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 9/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-03-08   Data wprowadzenia informacji 2019-03-25 15:06:16, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 10/2019

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole, Wysokie Koło 22 26-920 Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-03-18   Data wprowadzenia informacji 2019-03-25 15:08:05, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 11/2019

w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza oraz ustanowienia Pełnomocnika Wójta Gminy Gniewoszów do spraw HNS

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-03-18   Data wprowadzenia informacji 2019-05-06 15:07:49, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 11A/2019

w sprawie wprowadzenia wzoru karty drogowej, wzoru miesięcznej karty drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego, wzoru miesięcznej karty pracy sprzętu silnikowego oraz norm zuzycia paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Urząd Gminy Gniewoszów i jednostki Ochotnicznych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-03-26   Data wprowadzenia informacji 2019-08-19 12:39:41, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 12/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-03-27   Data wprowadzenia informacji 2019-05-06 15:08:57, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Zarządzenie Nr 13/2019

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Gniewoszowie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2018 r, sprawozdań z wykonania planów finansowych: Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i SP ZOZ w Gniewoszowie za 2018 r oraz informacje o stanie mienia komunalnego gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-03-28   Data wprowadzenia informacji 2019-08-19 12:52:08, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 14/2019

w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-04-01   Data wprowadzenia informacji 2019-08-19 13:16:19, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 15/2019

w sprawie wprowadzenia zasad rozliczania opłaty targowej.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-04-12   Data wprowadzenia informacji 2019-05-06 15:11:21, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 16/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-04-19   Data wprowadzenia informacji 2019-05-06 15:12:36, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 17/2019

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-04-19   Data wprowadzenia informacji 2019-08-19 13:18:05, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 18/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-04-29   Data wprowadzenia informacji 2019-05-06 15:13:53, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 19/2019

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-04-30   Data wprowadzenia informacji 2019-05-06 15:17:20, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 20/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-05-08   Data wprowadzenia informacji 2019-06-25 08:08:55, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 21/2019

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony stanowiącej własność gminy

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-05-08   Data wprowadzenia informacji 2019-06-25 08:10:45, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 22/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-05-15   Data wprowadzenia informacji 2019-06-25 08:11:50, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 23/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-05-24   Data wprowadzenia informacji 2019-06-25 08:12:57, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 24/2019

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Gniewoszów za rok 2018.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-05-24   Data wprowadzenia informacji 2019-06-25 08:14:28, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 25/2019

w sprawie ustalenia Regulaminu półkolonii letnich Gniewoszów 2019

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-05-24   Data wprowadzenia informacji 2019-06-25 08:15:33, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 26/2019

w sprawie wprowadzania zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-05-31   Data wprowadzenia informacji 2019-06-25 08:17:00, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 26a/2019

w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie CITROEN JUMPER o numerze rejestracyjnym WKZ KE01 użytkowanego przez Urząd Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-05-31   Data wprowadzenia informacji 2019-06-25 08:19:08, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 27/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-06-11   Data wprowadzenia informacji 2019-06-25 08:21:21, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 29/2019

w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-06-28   Data wprowadzenia informacji 2019-09-05 14:53:05, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 28/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-06-19   Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 09:33:15, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 30/2019

w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postepowań w sprawie świadczeń wychowawczych.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-06-30   Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 09:35:35, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 31/2019

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-06-28   Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 09:37:55, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 32/2019

w sprawie upoważnienia do realizacji rządowego programu "Dobry start"

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-06-28   Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 09:43:09, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 33/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-06-28   Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 10:24:27, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 34/2019

w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-07-01   Data wprowadzenia informacji 2019-09-05 14:54:52, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 35/2019

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-07-04   Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 10:31:19, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 36/2019

w sprawie sprzedaży drzew "na pniu"

Treść zarządzenia

 
Obowiązuje od: 2019-07-15   Data wprowadzenia informacji 2019-07-17 08:16:57 Informację zaktualizowano 2019-07-29 08:44:31, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 37/2019

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony stanowiącej własność gminy.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-07-29   Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 10:32:52, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 38/2019

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-07-29   Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 10:34:12, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 39/2019

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości grutnowej zabudowanej do dzierżawy.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-07-29   Data wprowadzenia informacji 2019-08-19 12:48:23, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 40/2019

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy głównego księgowego budżetu oświaty.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-07-29   Data wprowadzenia informacji 2019-08-05 12:35:32, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 41/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-07-30   Data wprowadzenia informacji 2019-08-05 12:39:49, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 42/2019

w sprawie ogłoszenia wykazu na przeznaczenie nieruchomości gruntowej prawa użytkownia wiczystego do sprzedaży.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-08-02   Data wprowadzenia informacji 2019-08-05 12:42:20, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 44/2019

w sprawie przeprowadenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Publicznym Gimnazjum w Gniewoszowie oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-08-02   Data wprowadzenia informacji 2019-08-05 12:44:00, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 45/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-08-02   Data wprowadzenia informacji 2019-08-19 12:54:35, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 43/2019

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Program współpracy gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-08-02   Data wprowadzenia informacji 2019-08-05 14:09:01, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 46/2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-08-02   Data wprowadzenia informacji 2019-08-12 11:20:44, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 48/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-08-20   Data wprowadzenia informacji 2019-09-05 14:57:09, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 50/2019

w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego Publiczne Gimnazjum w Gniewoszowie było ostatnim miejscem pracy.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-08-20   Data wprowadzenia informacji 2019-11-25 14:48:26, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 49/2019

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-08-20   Data wprowadzenia informacji 2019-09-10 13:35:06, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 50A/2019

w sprawie upoważnienia do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz rządowego programu "Dobry start"

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-08-23   Data wprowadzenia informacji 2019-09-27 14:30:56, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 51/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-08-29   Data wprowadzenia informacji 2019-09-06 14:03:16, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 52/2019

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania i zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-09-03   Data wprowadzenia informacji 2019-09-06 14:08:39, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 53/2019

w sprawie sprzedaży drzew "na pniu"

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-09-05   Data wprowadzenia informacji 2019-09-10 12:17:54, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 54/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-09-12   Data wprowadzenia informacji 2019-09-16 15:04:16, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 55/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-09-30   Data wprowadzenia informacji 2019-10-04 12:35:36, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 56/2019

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-09-30   Data wprowadzenia informacji 2019-10-11 13:55:04, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 58/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-10-11   Data wprowadzenia informacji 2019-10-17 14:55:30 Informację zaktualizowano 2019-10-17 14:56:57, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 59/2019

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Gniewoszów informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2018/2019 wraz z wynikami egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-10-11   Data wprowadzenia informacji 2019-11-14 15:14:43, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 60/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019r

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-10-29   Data wprowadzenia informacji 2019-11-14 15:15:54, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 61/2019

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Gniewoszów do załatwiania spraw w imieniu Wójta Gminy Gniewoszów w ustalonym zakresie.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-10-30   Data wprowadzenia informacji 2019-11-06 14:51:32, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 62/2019

w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w stych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o kórych mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018r., poz. 2134 z późn. zm.)

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-10-30   Data wprowadzenia informacji 2019-11-14 15:19:39, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 63/2019

w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, w tym do przyznania Karty oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-10-30   Data wprowadzenia informacji 2019-11-14 15:25:03, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 64/2019

w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-10-30   Data wprowadzenia informacji 2019-11-14 15:27:08, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 65/2019

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do wydawania decyzji administracyjnych.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-10-30   Data wprowadzenia informacji 2019-11-14 15:29:42, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 73/2019

w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-11-04   Data wprowadzenia informacji 2020-01-20 14:25:03, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 74/2019

w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Gniewoszów oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment)

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-11-04   Data wprowadzenia informacji 2019-11-25 14:44:40, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 76/2019

w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Gniewoszów, Bibliotece Publicznej Gminy Gniewoszów i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewoszowie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 24a/2019 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 9 czerwca 2009r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-11-15   Data wprowadzenia informacji 2019-11-25 14:53:48, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 77/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-11-22   Data wprowadzenia informacji 2019-11-26 14:18:34, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 79/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodow i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-11-26   Data wprowadzenia informacji 2019-12-03 14:03:50, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 80/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-11-29   Data wprowadzenia informacji 2019-12-06 14:53:16, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 80A/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-12-02   Data wprowadzenia informacji 2019-12-10 13:07:15, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 81/2019

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-12-05   Data wprowadzenia informacji 2019-12-06 14:54:45, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 82/2019

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-12-05   Data wprowadzenia informacji 2019-12-27 09:13:36, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 83/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-12-17   Data wprowadzenia informacji 2019-12-27 09:15:07, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 84/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-12-20   Data wprowadzenia informacji 2019-12-27 09:16:20, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 86/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodow i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-12-27   Data wprowadzenia informacji 2020-01-07 14:07:04, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 87/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-12-31   Data wprowadzenia informacji 2020-01-07 14:08:39, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 88/2019

w sprawie powołania komisji do spraw inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-12-31   Data wprowadzenia informacji 2020-01-10 13:33:50, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
wersja do druku