Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Powszechny Spis Rolny 2020
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Emisja obligacji strona główna 

Emisja obligacji
Zaproszenie

do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji
wraz ze specyfikacją warunków konkursu.

 

Wójt Gminy Gniewoszów działając na podstawie Uchwały Nr XXXI/223/18 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie emisji obligacji w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Gniewoszów.

Załączona do niniejszego pisma Specyfikacja podaje warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert. Specyfikacja dostępna jest też na stronie internetowej Gminy Gniewoszów – http://gniewoszow.pl/emisja-obligacji/

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w „Specyfikacji warunków konkursu”.

 

Wójt Gminy

/-/Marcin Szymon Gac

 Specyfikacja warunków konkursu
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 14:00:35 Informację zaktualizowano 2018-06-29 14:02:21, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała XXXI.223.2018

w sprawie emisji obligacji

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2018-03-26   Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 11:33:25, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XXXII/240/18

w sprawie wrowadzenia zmian do uchwały nr XXIX/205/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2018 -2024.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2018-06-14   Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 11:06:47, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała Ra.52.2018

w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Gniewoszów kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

 Treść uchwały
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 11:37:45, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała Ra.151.2018

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017.

 Treść uchwały
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 11:44:13 Informację zaktualizowano 2018-06-29 11:45:59, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała Ra.227.2018

w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji przez Gminę Gniewoszów.

 Treść uchwały
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 11:45:18, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego
 Bilans jednostkowy.pdf
Obowiązuje od: 2018-12-31   Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 11:08:31, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Bilans skonsolidowany jednostki samorządu
terytorialnego
 Bilans skonsolidowany.pdf
Obowiązuje od: 2017-12-31   Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 11:10:17, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Bilnas z wykonania budżetu państwa, jednostki
samorządu terytorialnego
 Bilans wykonania budzetu.pdf
Obowiązuje od: 2017-12-31   Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 11:13:57, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od poczatku roku do dnia 31 marca roku 2018.

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 11:16:11, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do 31 marca roku 2018.

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 11:18:09, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Rb-NDS

sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 11:19:27, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Rb-N

kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 11:20:51, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Rb-Z

kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 11:22:44, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od poczatku roku do dnia 31 grudnia roku 2017.

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 11:26:20, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do 31 grudnia roku 2017

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 11:27:21, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Rb-N

kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec IV kwartału 2017 r.

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 11:28:25, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Rb-NDS

sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r.

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 11:29:23, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Rb-Z

kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec IV kwartału 2017 r.

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2018-06-29 11:30:26 Informację zaktualizowano 2018-06-29 11:30:54, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Protokół z otwarcia ofert

na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez gminę Gniewoszów.

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2018-07-25 10:30:40, wprowadzający: Mikołaj Mizak
wersja do druku