Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
° aktualne ogłoszenia
° Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy Gniewoszów na rok 2017
° Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.
- ogłoszenia o przetargu
- ogłoszenia o wyniku przetargu
° archiwum ogłoszeń
° Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy Gniewoszów na rok 2019
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Powszechny Spis Rolny 2020
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > aktualne ogłoszenia > Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. > Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy Gniewoszów na rok 2017 strona główna 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy Gniewoszów na rok 2018, sporządzony zgodnie z wymogiem zawartym w art. 13a. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 )

lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna
wartość
zamówienia
zł (netto)
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1

Budowa strażnicy w Gniewoszowie roboty budowlane Przetarg nieograniczony 690 000,00 I kw.
2Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdłuż wału (dwa odcinki) roboty budowlane Przetarg nieograniczony 300 479,05 I kw.
3


Przebudowa odcinka drogi w Marianowie
roboty budowlane
roboty budowlane Przetarg nieograniczony 189 291,55 I kw.
4


Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na działce nr 227/2 roboty budowlane Przetarg nieograniczony 167 447,02 I kw.
5

Przebudowa dwóch zbiorników na wodę o pojemności 100 m3 każdy w ujęciu w Oleksowie. roboty budowlane Przetarg nieograniczony 260 000,00 II kw.
6

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Borek roboty budowlane Przetarg nieograniczony 112 000,00 II kw.

%MCEPASTEBIN%

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy Gniewoszów na rok 2018

 
Data wprowadzenia informacji 2018-03-12 14:15:58 Informację zaktualizowano 2018-03-12 14:19:11, wprowadzający: Mikołaj Mizak

Zobacz:
 ogłoszenia o przetargu .  ogłoszenia o wyniku przetargu . 
wersja do druku