Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia > 2018 strona główna 

2018
Zarządzenie Nr 1/2018

w sprawie stałej Komisji Przetargowej do przeprowadenia postępowań o udzielenie zamówień w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-01-02   Data wprowadzenia informacji 2018-02-06 14:13:47, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 2/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-01-02   Data wprowadzenia informacji 2018-02-06 14:15:05, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 3/2018

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-01-10   Data wprowadzenia informacji 2018-02-06 14:16:13, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 4/2018

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do opracowania planów finansowych jednostek na 2018 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-01-10   Data wprowadzenia informacji 2018-02-06 14:18:22, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 5/2018

w sprawie wprowadzenia "regulaminu udostępniania aktów stanu cywilnego celem wykonania fotokopii oraz skorowidzów alfabetycznych aktów zgonu celem przeglądania, osobom uprawnionym do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia
Data wprowadzenia informacji 2019-03-11 14:57:45, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 6/2018

w sprawie przedłożenia regionalnej izbie obrachunkowej, Radzie Gminy, dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Gniewoszów oraz związkowi zawodowemu zrzeszającego nauczycieli, sprawozdania za 2017 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Gniewoszów z uwzględnieniem wyskości kwoty różnicy.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-01-22   Data wprowadzenia informacji 2018-02-06 14:21:25, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 8/2018

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2018/2019, dla których Gmina Gniewoszów jest organem prowadzącym.

 Treść zarządzenia
Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 14:39:17, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Zarządzenie Nr 9/2018

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których Gmina Gniewoszów jest organem prowadzącym.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-01-23   Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 14:41:47, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 10/2018

w sprawie określenia wzoru zgłoszenia kandydata do klasy pierwszej szkół podstawowych dla których Gmina Gniewoszów jest organem prowadzącym.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-01-23   Data wprowadzenia informacji 2018-01-31 14:43:34, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 11/2018

w sprawiewprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-02-20   Data wprowadzenia informacji 2018-03-23 14:36:29, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 12/2018

w sprawie ustlenia dnia 30 marca 2018 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-02-20   Data wprowadzenia informacji 2018-03-23 14:38:13, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 13/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-03-06   Data wprowadzenia informacji 2018-03-23 14:39:18, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 14/2018

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-03-29   Data wprowadzenia informacji 2018-05-22 11:53:05, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 15/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-03-29   Data wprowadzenia informacji 2018-05-22 11:54:20, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 16/2018

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tym sprawach decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-04-03   Data wprowadzenia informacji 2018-05-22 11:56:54, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 17/2018

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w sprawach wychowawczych, a także do wydawania w tym sprawach decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-04-03   Data wprowadzenia informacji 2018-05-22 12:04:14, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 18/2018

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w tym do przyznania Karty oraz wydawania w tym sprawach decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-04-03   Data wprowadzenia informacji 2018-05-22 12:06:17, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 19/2018

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach zasiłków dla opiekunów .

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-04-03   Data wprowadzenia informacji 2018-05-22 12:08:23, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 20/2018

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-04-03   Data wprowadzenia informacji 2018-05-22 12:10:05, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 21/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-04-06   Data wprowadzenia informacji 2018-05-22 12:22:21, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 21/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-04-06   Data wprowadzenia informacji 2018-04-09 15:04:26 Informację zaktualizowano 2018-04-09 15:05:56, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 22/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-04-06   Data wprowadzenia informacji 2018-04-09 15:07:56 Informację zaktualizowano 2018-04-09 15:08:35, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządznie Nr 23/2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-04-06   Data wprowadzenia informacji 2019-03-11 11:30:28, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 24/2018

w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach, przedszkolu i oddziale przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-04-06   Data wprowadzenia informacji 2018-05-22 12:26:54, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 25/2018

w sprawie wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-04-23   Data wprowadzenia informacji 2018-05-22 12:28:17, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 26/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-04-27   Data wprowadzenia informacji 2018-05-22 12:30:17, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 27/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-05-07   Data wprowadzenia informacji 2018-05-22 12:32:55, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 28/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-05-28   Data wprowadzenia informacji 2018-06-05 13:37:13, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 29/2018

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-05-25   Data wprowadzenia informacji 2018-06-05 13:41:36, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 30/2018

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-05-25   Data wprowadzenia informacji 2018-06-05 13:42:26, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 31/2018

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań oraz do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach zasiłków dla opiekunów. 

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-05-25   Data wprowadzenia informacji 2018-06-05 13:44:26, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 32/2018

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w tym do przyznania Karty oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-05-25   Data wprowadzenia informacji 2018-06-05 13:46:19, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 33/2018

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do wydawania decyzji administracyjnych.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-05-25   Data wprowadzenia informacji 2018-06-05 13:47:20, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 34/2018

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-05-25   Data wprowadzenia informacji 2018-06-05 13:48:31, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 35/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-05-29   Data wprowadzenia informacji 2018-06-26 13:38:35, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 36/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-06-07   Data wprowadzenia informacji 2018-06-26 13:39:43, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 37/2018

w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypedium Wójta Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-06-07   Data wprowadzenia informacji 2018-06-26 13:41:14, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 38/2018

w sprawie upoważnienia do realizacji programu rządowego "Dobry start"

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-06-07   Data wprowadzenia informacji 2018-06-26 13:42:27, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 39/2018

w sprawie ustalenia stawki opłaty za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-06-11   Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 12:41:56, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 40/2018

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów za 2017 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-06-11   Data wprowadzenia informacji 2018-06-26 13:44:15, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 41/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-06-18   Data wprowadzenia informacji 2018-06-26 13:45:24, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 42A/2018

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wysokości dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudninych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gniewoszów z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, ze środków doskonalenia zawodowego na 2018 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-06-18   Data wprowadzenia informacji 2018-07-11 19:54:23, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 43/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-06-28   Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 12:43:59, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 43A/2018

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr. 09/2009 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-06-28   Data wprowadzenia informacji 2019-03-11 11:33:09, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 44/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-07-04   Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 12:45:32, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 45/2018

w sprawie ustanowienia Honorowego Patronatu Wójta Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-07-04   Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 12:52:47, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 46/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-07-17   Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 12:54:38, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 47/2018

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-07-19   Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 12:57:13, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 48/2018

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsulatacji dotyczących projektu


Programu współpracy samorządu gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-07-31   Data wprowadzenia informacji 2018-08-08 13:47:59 Informację zaktualizowano 2018-09-12 12:55:10, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 49/2018

w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-08-03   Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 12:58:27, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 50/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-08-03   Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 12:59:50, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 51/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodow i wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-08-07   Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 13:01:12, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 52/2018

w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Gniewoszowie

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-08-10   Data wprowadzenia informacji 2018-08-17 09:19:56, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 53/2018

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I-sz półrocze 2018 r. oraz przebiegu wykonania planów fiansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-08-20   Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 13:05:52, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 54/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-08-22   Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 13:09:58, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 55/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-08-28   Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 13:11:11, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 56/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-09-07   Data wprowadzenia informacji 2018-09-26 14:02:05, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 58/2018

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-09-25   Data wprowadzenia informacji 2018-09-26 14:03:57, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 59/2018

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decji adminisracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach zasiłków dla opiekunów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-09-25   Data wprowadzenia informacji 2018-09-26 14:06:02, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 60/2018

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowiedo prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-09-25   Data wprowadzenia informacji 2018-09-26 14:07:42, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 61/2018

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do wydawania decyzji administracyjnych.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-09-25   Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 11:03:22, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 62/2018

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, w tym do przyznania Karty oraz wydawania w tych sprawch decyzji administracyjnych postanowień i zaświadczeń.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-09-25   Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 11:05:50, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 63/2018

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-09-25   Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 11:08:09, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 64/2018

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-09-25   Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 11:10:40, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Zarządzenie Nr 65/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-00-28   Data wprowadzenia informacji 2018-10-08 12:47:25, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 66/2018

w sprawie wykazu części nieruchomości przenaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony stanowiącej własność gminy.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-10-05   Data wprowadzenia informacji 2018-10-10 13:31:03, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 73A/2018

w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Gniewoszów Marcina Szymona Gaca.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-11-19   Data wprowadzenia informacji 2019-03-11 11:35:04, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 76/2018

w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 34a/2012 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-11-20   Data wprowadzenia informacji 2019-09-10 13:38:00, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 78/2018

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/84/03 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 15 września 2003 r. w sprawie statutów określających organizację i zakres działania sołectw znajdujących się na terenie gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-11-15   Data wprowadzenia informacji 2018-11-27 08:16:17, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 79/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodow i wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-11-30   Data wprowadzenia informacji 2019-01-02 13:24:17, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 80/2018

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-12-03   Data wprowadzenia informacji 2019-01-02 13:27:01, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 81/2018

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-12-03   Data wprowadzenia informacji 2019-01-02 13:28:25, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 82/2018

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-12-03   Data wprowadzenia informacji 2019-03-11 15:03:10, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 83/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-12-07   Data wprowadzenia informacji 2019-01-02 13:29:38, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 84/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-12-14   Data wprowadzenia informacji 2019-01-02 13:31:07, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządznie Nr 87/2018

w sprawie powołania komisji do spraw inwetaryzacji druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-12-27   Data wprowadzenia informacji 2019-03-07 09:16:58, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 88/2018

w sprawie zmiany zarządzenia Nr. 23/2018 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 6 kwietnia 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2018-12-27   Data wprowadzenia informacji 2019-03-11 11:37:22, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
wersja do druku