Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
- Sesja XXIII
- Sesja XXIV
- Sesja XXV
- Sesja XXVI
- Sesja XXVII
- Sesja XXVIII
- Sesja XXIX
° 2018
° 2019
° Protokoły z sesji Rady Gminy
° Uchwały RIO
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2017 > Sesja XXIX strona główna 

Sesja XXIX
Uchwała XXIX.202.2017

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 r. Nr XXII/144/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2017-12-21   Data wprowadzenia informacji 2018-01-30 14:29:45, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XXIX.203.2017

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXII/143/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Gminy Gniewoszów na lata 2017-2020.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2017-12-21   Data wprowadzenia informacji 2018-01-30 14:31:46, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XXIX.204.2017

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2017-12-21   Data wprowadzenia informacji 2018-01-30 14:32:44, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XXIX.205.2017

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2018 - 2024

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2017-12-21   Data wprowadzenia informacji 2018-01-30 14:33:40, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XXIX.206.2017

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2017-12-21   Data wprowadzenia informacji 2018-01-30 14:35:00, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XXIX.207.2017

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2017-12-21   Data wprowadzenia informacji 2018-01-30 14:35:59, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XXIX.208.2017

w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Gniewoszów na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2017-12-21   Data wprowadzenia informacji 2018-01-30 14:37:55, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XXIX.209.2017

w sprawie zawierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2018 r.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2017-12-21   Data wprowadzenia informacji 2018-01-30 14:38:53, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XXIX.210.2017

w sprawie uchwalenia prac Rady Gminy w Gniewoszowie na 2018 r.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2017-12-21   Data wprowadzenia informacji 2018-01-30 14:39:55, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XXIX.211.2017

zmnieniająca Uchwałę Nr XXVIII/160/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szołach i placówkach prowadzonych przez gminę regulującego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, nagród oraz wysokości i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2017-12-21   Data wprowadzenia informacji 2018-01-30 14:46:17, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XXIX.212.2017

w sprawie zmiany uchwały nr X/64/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujący w Gminie Gniewoszów.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2017-12-21   Data wprowadzenia informacji 2018-02-13 08:33:01 Informację zaktualizowano 2018-02-13 08:33:53, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela

Zobacz:
 Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX . 
wersja do druku