Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
° aktualne ogłoszenia
° Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy Gniewoszów na rok 2017
° Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.
- ogłoszenia o przetargu
- ogłoszenia o wyniku przetargu
° archiwum ogłoszeń
° Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy Gniewoszów na rok 2019
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Powszechny Spis Rolny 2020
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > aktualne ogłoszenia > Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. > Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy Gniewoszów na rok 2017 strona główna 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy Gniewoszów na rok 2017
Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych dla Gminy Gniewoszów na rok 2017,
sporządzony zgodnie z wymogiem zawartym w art.
13a. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 t.
j. z dnia 22.12.2015 r.)

 

 

lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna

wartość

zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1

Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Regów Stary,Borek „Fort” oraz rozbudowa kanalizacji w miejscowości Borek .

roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

3 497 742,43

III kw.

2

Przebudowa zbiornika na wodę o pojemności 100 m3 w ujęciu w Oleksowie.

roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

100 000,00

II kw.

3

Przebudowa drogi Wysokie Koło „Powiśle”.

roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

172 200,00

I kw.

4

Przebudowa ul. Lubelskiej i Polnej w Gniewoszowie.

roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

166 450,00

I kw.

5

Zakup energii elektrycznej.

dostawa

Przetarg nieograniczony

400 000,00

 

IV kw.

6

Dostawy oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie.

dostawa

Przetarg nieograniczony

150 000,00

IV kw.

 

 

Gniewoszów, 27.01.2017 r.

planpostep.udziel.zam.publ 2017.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-08 14:15:49 Informację zaktualizowano 2017-02-08 14:18:33, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych w 2020 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy Gniewoszów na rok 2019, sporządzony zgodnie z wymogiem zawartym w art. 13a. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27 )

 

lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna
wartość
zamówienia
zł (netto)
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
  Przebudowa odcinka drogi w m. Wysokie Koło „Powiśle” roboty budowlane Przetarg nieograniczony 229 480,00 I kw.
  Przebudowa odcinka drogi w m. Sarnów „Nowe Pole” roboty budowlane Przetarg nieograniczony
198 185,00
I kw.
  Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynku Z.S.P. W Gniewoszowie dostawy Przetarg nieograniczony 130 000,00 I kw.
  Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Gniewoszów w roku szkolnym 2020-2021 usługi Przetarg nieograniczony 96 000,00 III kw.
  Usługi polegające na odbieraniu i zagospodarowaniu stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gniewoszów oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) usługi Przetarg nieograniczony 490 000,00 IV kw.


Gniewoszów, 28.01.2020 r.
Wójt Gminy Gniewoszów

%MCEPASTEBIN%

 PlanPostępowanZP2020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-02-06 13:34:05 Informację zaktualizowano 2020-02-06 13:42:27, wprowadzający: Mikołaj Mizak

Zobacz:
 ogłoszenia o przetargu .  ogłoszenia o wyniku przetargu . 
wersja do druku