Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
- Sesja XII
- Sesja XIII
- Sesja XIV
- Sesja XVI
- Sesja XVIII
- Sesja XIX
- Sesja XX
- Sesja XXI
- Sesja XXII
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
° Protokoły z sesji Rady Gminy
° Uchwały RIO
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Powszechny Spis Rolny 2020
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2016 > Sesja XXII strona główna 

Sesja XXII
Uchwała XXII.142.2016

w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2016r. Nr XI/70/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-12-28   Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 10:51:12, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XXII.143.2016

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2017-2020

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-12-28   Data wprowadzenia informacji 2017-10-27 12:40:09, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XXII.144.2016

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-12-28   Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 10:54:10, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XXII.145.2016

w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu Gminy Gniewoszów oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Gniewoszów.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-12-28   Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 10:57:04, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XXII.146.2016

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniewoszów na lata 2016-2020

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-12-28   Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 10:58:34, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XXII.147.2016

w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-12-28   Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 10:59:53, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XXII.148.2016

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-12-28   Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 11:12:51, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XXII.149.2016

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2017 rok.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-12-28   Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 11:14:23, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XXII.150.2016

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Gniewoszowie na 2017 rok.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-12-28   Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 11:15:50, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XXII.151.2016

w sprawie zmiany uchwały nr IV/20/2015 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-12-28   Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 11:18:39, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XXII.152.2016

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/14 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 09.12.2014 r. w sprawie diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy w Gniewoszowie.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-12-28   Data wprowadzenia informacji 2017-02-03 11:23:29 Informację zaktualizowano 2017-02-03 11:24:45, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela

Zobacz:
 Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XVI .  Sesja XVIII .  Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII . 
wersja do druku