Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia > 2017 strona główna 

2017
Zarządzenie Nr 1/2017

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do opracowania planów finansowych jednostek na 2016 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-01-04   Data wprowadzenia informacji 2017-03-03 11:15:03, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie nr 2/2017

w sprawie Regulaminu Punktu Selektwynego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gniewoszowie.

 
Obowiązuje od: 2017-01-04   Data wprowadzenia informacji 2017-01-10 12:38:45 Informację zaktualizowano 2017-03-03 11:33:32, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 3/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-01-12   Data wprowadzenia informacji 2017-03-03 11:16:31 Informację zaktualizowano 2017-03-03 11:35:00, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 4/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-01-17   Data wprowadzenia informacji 2017-03-03 11:36:25, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 5/2017

w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ogolnodostępnych na terenie gminy Gniewoszów w 2017 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-01-17   Data wprowadzenia informacji 2017-03-03 11:54:46, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 6/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-01-25   Data wprowadzenia informacji 2017-03-03 11:56:30, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 7/2017

w sprawie przedłożenia regionalnej izbie obrachunkowej, Radzie Gminy, dyrektorom szkół prowadzonych przez gminę Gniewoszów oraz związkowi zawodowemu zrzeszającego nauczycieli sprawozdania za 2016 r. z wysokosci średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Gniewoszów z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-02-02   Data wprowadzenia informacji 2017-03-03 11:59:49, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 8/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-02-02   Data wprowadzenia informacji 2017-03-03 12:00:57, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 9/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-02-13   Data wprowadzenia informacji 2017-03-03 12:03:10, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 10/2017

w sprawie zasad oceniania pracowników Urzędu Gminy Gniewoszów przez interesantów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-02-20   Data wprowadzenia informacji 2017-03-03 12:04:14, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 11/2017

w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Gniewoszów

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-02-20   Data wprowadzenia informacji 2017-03-03 12:06:05, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 12/2017

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do przeprowadzenia postepowań w sprawach świadczeń z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-02-20   Data wprowadzenia informacji 2017-03-03 12:08:39, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 13/2017

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postepowań w sprawach dodatków mieszkaniowych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-02-20   Data wprowadzenia informacji 2017-03-03 12:15:01, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 14/2017

w sprawie upoważnienia Inspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie P. Moniki Wojciechowskiej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-02-20   Data wprowadzenia informacji 2017-03-03 12:16:52 Informację zaktualizowano 2017-03-03 12:19:01, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 15/2017

w sprawie upoważnienia Inspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie P. Moniki Wojciechowskiej do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-02-20   Data wprowadzenia informacji 2017-03-03 12:18:41, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 19/2017

w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gniewoszowie.


Rozporządzenie MEN w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-03-13   Data wprowadzenia informacji 2017-03-13 14:17:39, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 19A/2017

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz garaży wchodzących w skład mieszkaniowego Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-03-14   Data wprowadzenia informacji 2019-03-13 10:50:44, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 20/2017

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-03-30   Data wprowadzenia informacji 2017-04-28 12:31:34 Informację zaktualizowano 2017-04-28 12:33:29, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 21/2017

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gniewoszowie ul. Konopnickiej 19, 26-920 Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-03-30   Data wprowadzenia informacji 2017-04-28 12:33:17, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 22/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017r. 

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-03-31   Data wprowadzenia informacji 2017-04-28 12:35:04, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 23/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-04-19   Data wprowadzenia informacji 2017-04-28 12:35:40 Informację zaktualizowano 2017-04-28 12:37:31, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 24/2017

w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-04-21   Data wprowadzenia informacji 2017-04-28 12:39:14, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 25/2017

w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 14 września 2016 r. Nr 42/2016 w sprawie przyjęcia regulaminu wynajmu świetlic stanowiących własność gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-04-21   Data wprowadzenia informacji 2017-04-28 12:41:43, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 26/2017

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gniewoszowie Panu Jarosławowi Walaskowi. 

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-04-27   Data wprowadzenia informacji 2017-04-28 12:43:18, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 27/2017

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-04-27   Data wprowadzenia informacji 2017-07-05 09:59:02, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 28/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-04-27   Data wprowadzenia informacji 2017-07-05 10:01:06, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 29/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-05-29   Data wprowadzenia informacji 2017-07-05 10:02:13, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 30/2017

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy, Bibliotece Publicznej Gminy Gniewoszów i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-05-29   Data wprowadzenia informacji 2017-07-05 10:04:18, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 32/2017

w sprawie wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-06-16   Data wprowadzenia informacji 2017-07-05 10:05:32, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 33/2017

w sprawie ustalenia Regulaminu półkolonii letnich Gniewoszów 2017

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-06-16   Data wprowadzenia informacji 2017-07-05 10:06:41, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 33A/2017

w sprawie ustalenia postępowiania na wypadek skażenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-06-16   Data wprowadzenia informacji 2018-02-20 10:48:27, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 34/2017

w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-06-16   Data wprowadzenia informacji 2017-07-05 10:08:00, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 35/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-06-21   Data wprowadzenia informacji 2017-07-05 10:09:12, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 36/2017

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 44/2016 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-06-27   Data wprowadzenia informacji 2017-07-31 09:49:01, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 37/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-06-27   Data wprowadzenia informacji 2017-07-31 09:50:10, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 38/2017

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzmianu kończącego służbę przygotowawczą.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-06-27   Data wprowadzenia informacji 2017-07-31 09:51:37, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 39/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-06-30   Data wprowadzenia informacji 2017-07-31 09:52:55, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 40/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-07-12   Data wprowadzenia informacji 2017-07-31 09:55:41, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 41/2017

w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych na terenie gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-07-18   Data wprowadzenia informacji 2017-07-31 09:57:04, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 42/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-07-20   Data wprowadzenia informacji 2017-07-31 09:58:20, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 43/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-07-25   Data wprowadzenia informacji 2017-09-26 14:25:44, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 45/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-08-16   Data wprowadzenia informacji 2017-09-26 14:26:58, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 46/2017

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-08-16   Data wprowadzenia informacji 2017-09-26 14:28:24, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 48/2017

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. oraz przebiegu wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-08-25   Data wprowadzenia informacji 2017-09-26 14:31:19, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 49/2017

w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-08-30   Data wprowadzenia informacji 2017-09-26 14:32:34, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 50/2017

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Gniewoszów do prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-08-30   Data wprowadzenia informacji 2017-09-26 14:34:06, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 51/2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-08-30   Data wprowadzenia informacji 2017-09-26 14:36:32, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 57/2017

w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia nr 51/2017 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-10-04   Data wprowadzenia informacji 2017-10-05 20:35:02, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 52/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-08-31   Data wprowadzenia informacji 2017-10-03 14:05:01, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 53/2017

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-08-31   Data wprowadzenia informacji 2017-10-03 14:06:24, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 54/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-09-18   Data wprowadzenia informacji 2017-10-03 14:07:37, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządznie Nr 54A/2017

w sprawie zasad ustalenia polityki rachunkowości w zakresie programów współfinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla operacji "Przebudowa targowiska w Gniewoszowie" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-09-18   Data wprowadzenia informacji 2019-03-11 11:22:57, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 55/2017

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu kosultacji dotyczacych projektu


Programu współpracy samorządu gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-09-27   Data wprowadzenia informacji 2017-10-03 14:10:03, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 56/2017

w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-08-27   Data wprowadzenia informacji 2017-10-03 14:11:25, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 56A/2017

w sprawie wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-09-29   Data wprowadzenia informacji 2017-12-15 10:34:36, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 57/2017

w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2017 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-10-04   Data wprowadzenia informacji 2017-12-15 10:38:24, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Zarządzenie Nr 58/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-10-06   Data wprowadzenia informacji 2017-12-15 10:39:47, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 58A/2017

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania i zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 z zakresu kultury, sztuki i dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-10-09   Data wprowadzenia informacji 2017-12-15 10:42:29, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 59/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-10-18   Data wprowadzenia informacji 2017-12-15 10:43:42, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 60/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-10-24   Data wprowadzenia informacji 2017-12-15 10:45:30, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 61/2017

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Gniewoszów informacji o stanie relizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2016/2017 wraz z wynikami ezaminu gminazjalnego.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-10-24   Data wprowadzenia informacji 2017-12-15 10:48:12, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 62/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-11-09   Data wprowadzenia informacji 2017-12-15 10:53:38, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 63/2017

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Gniewoszowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół w Radomiu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2018-2024 oraz projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-11-14   Data wprowadzenia informacji 2017-12-15 10:55:52, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 64/2017

w sprawie ogłoszenia wykazu na przeznaczenie nieruchomości gruntowej do sprzedaży

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-11-17   Data wprowadzenia informacji 2017-12-15 11:02:50, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 65/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-11-17   Data wprowadzenia informacji 2017-12-15 11:14:10, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 66/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-11-21   Data wprowadzenia informacji 2017-12-15 11:15:47, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 67/2017

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o kwotach dochodów i wydatków do opracowania projektów planów finansowych jenostek na 2017 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-11-21   Data wprowadzenia informacji 2017-12-15 11:17:41, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 68/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-11-30   Data wprowadzenia informacji 2017-12-15 11:18:57, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 69/2017

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 09/2009 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-12-01   Data wprowadzenia informacji 2017-12-15 11:25:42, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 70/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-12-08   Data wprowadzenia informacji 2017-12-15 11:27:12, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 71/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-12-14   Data wprowadzenia informacji 2018-02-06 13:30:07, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 73/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-12-22   Data wprowadzenia informacji 2018-02-06 13:33:22, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 74/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-12-28   Data wprowadzenia informacji 2018-02-06 14:08:36, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 75/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-12-29   Data wprowadzenia informacji 2018-02-06 14:09:50, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządznie Nr 77/2017

w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-12-29   Data wprowadzenia informacji 2019-03-11 11:25:09, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządznie Nr 78/2017

w sprawie Instrukcji inwentaryzacyjnej.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-12-29   Data wprowadzenia informacji 2019-03-11 11:26:18 Informację zaktualizowano 2019-03-11 11:28:32, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządznie Nr 79/2017

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Jednostkach Oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-12-29   Data wprowadzenia informacji 2019-03-11 11:28:19, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 80/2017

w sprawie ustalenia Regulaminu organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-12-29   Data wprowadzenia informacji 2019-09-12 15:13:38, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 81/2017

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-12-29   Data wprowadzenia informacji 2019-03-11 14:53:01, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 81A/2017

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Gniewoszów na lata 2018-2020

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2017-12-29   Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 07:31:29, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
wersja do druku