Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
- Sesja XII
- Sesja XIII
- Sesja XIV
- Sesja XVI
- Sesja XVIII
- Sesja XIX
- Sesja XX
- Sesja XXI
- Sesja XXII
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
° Protokoły z sesji Rady Gminy
° Uchwały RIO
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Powszechny Spis Rolny 2020
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2016 > Sesja XIX strona główna 

Sesja XIX
Uchwała XIX.116.2016

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016r. Nr. XI/70/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016r.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-09-07   Data wprowadzenia informacji 2016-11-04 10:19:53, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XIX.117.2016

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016r. Nr XI/70/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016r.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-09-07   Data wprowadzenia informacji 2016-11-04 10:22:47, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XIX.118.2016

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016r. Nr XI/70/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016r.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-09-07   Data wprowadzenia informacji 2016-11-04 10:24:50, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XIX.119.2016

w sprawie zmian do Uchwały Nr XI/69/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2016-2020.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-09-07   Data wprowadzenia informacji 2016-11-04 10:27:04, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XIX.120.2016

w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi organizacyjnej i finansowej placówek oświatowych, dla których gmina Gniewoszów jest organem prowadzącym.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-09-07   Data wprowadzenia informacji 2016-11-04 10:35:42, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XIX.121.2016

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologa zatrudnionego w placówkach oświatowych gminy Gniewoszów.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-09-07   Data wprowadzenia informacji 2016-11-04 10:37:15, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XIX.122.2016

w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gniewoszów na lata 2016-2022"

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-09-07   Data wprowadzenia informacji 2016-11-04 10:39:11 Informację zaktualizowano 2017-03-28 14:40:08, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XIX.123.2016

w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gniewoszów na lata 2016-2018"

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-09-07   Data wprowadzenia informacji 2016-11-04 10:40:30, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XIX.124.2016

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-09-07   Data wprowadzenia informacji 2016-11-04 10:41:38, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela

Zobacz:
 Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XVI .  Sesja XVIII .  Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII . 
wersja do druku