Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
- Sesja XII
- Sesja XIII
- Sesja XIV
- Sesja XVI
- Sesja XVIII
- Sesja XIX
- Sesja XX
- Sesja XXI
- Sesja XXII
° 2017
° 2018
° 2019
° Protokoły z sesji Rady Gminy
° Uchwały RIO
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2016 > Sesja XVI strona główna 

Sesja XVI
Uchwała XVI.106.2016

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2015 rok i sprawozdania finansowego.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-06-27   Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 14:33:00, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XVI.107.2016

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015r.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-06-27   Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 14:34:52, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XVI.108.2016

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2015r.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-06-27   Data wprowadzenia informacji 2016-08-18 13:21:55 Informację zaktualizowano 2016-08-18 13:23:20, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XVI.109.2016

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-06-27   Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 14:36:23 Informację zaktualizowano 2016-08-03 14:43:41, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XVI.110.2016

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016r. Nr XI/70/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016r.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-06-27   Data wprowadzenia informacji 2016-08-03 14:43:28 Informację zaktualizowano 2016-08-03 14:44:20, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała XVI.111.2016

w sprawie zmian do Uchwały Nr XI/69/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2016 - 2020.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-06-27   Data wprowadzenia informacji 2016-11-04 10:07:54, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela

Zobacz:
 Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XVI .  Sesja XVIII .  Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII . 
wersja do druku