Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Powszechny Spis Rolny 2020
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów strona główna 

Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Rozporządzenie

Prezesa Rady Ministrów


w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Gniewoszów w województwie mazowieckim.

 Treść rozporządzenia
Obowiązuje od: 2016-04-18   Data wprowadzenia informacji 2016-04-21 08:46:27, wprowadzający: Mikołaj Mizak
KOMUNIKAT

W związku z zarządzeniem przez Prezesa Rady Ministrów na dzień 19 czerwca 2016r. wyborów przedterminowych wójta gminy Gniewoszów, Komisarz Wyborczy w Radomiu informuje, że do dnia 4 maja 2016r. będzie przyjmować zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych, zamierzających zgłaszać kandydatów w wyborach przedterminowych wójta gminy Gniewoszów.
Zawiadomienia będą przyjmowane w dniach: 21, 22, 25 – 29 kwietnia i 4 maja 2016r. w godzinach 7.30 – 15.30, w siedzibie Komisarza Wyborczego w Radomiu, ul Żeromskiego 53, pokój 154.
Wzory dokumentów niezbędnych do złożenia zawiadomienia, o którym mowa wyżej można znaleźć na stronie www.pkw.gov.pl, w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, pok. 154, a także w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie.

Komisarz Wyborczy
w Radomiu
/-/Grzegorz Wójtowicz

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-21 10:39:15, wprowadzający: Mikołaj Mizak
KOMUNIKAT

Na podstawie art. 476 §5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21, poz. 112; zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951. poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180 i poz. 1072 oraz z 2015r. poz. 1043, poz. 1044, poz. 1045, poz.1923 i poz. 2281) w celu ustalenia limitu wydatków związanych z przeprowadzeniem kampanii wyborczej kandydata na wójta w wyborach przedterminowych wójta gminy Gniewoszów zarządzonych na dzień 19 czerwca 2016r. podaję do wiadomości, iż liczba mieszkańców gminy Gniewoszów, wg stanu na koniec 2015r. wynosiła 4033.

Komisarz Wyborczy
w Radomiu
/-/ Grzegorz Wójtowicz

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-22 11:42:25 Informację zaktualizowano 2016-04-22 11:42:55, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Zawiadomienie

o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zmierzających zgłosić kandydata w wyborach przedterminowych wójta

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2016-04-21 09:57:55, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Oświadczenie

o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłosić kandydata w wyborach przedterminowych wójta.

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2016-04-21 09:59:25, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Oświadczenie

pełnomocnika wyborczego będącego jednocześnie pełnomocnikiem finansowym.

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2016-04-21 10:12:11, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Zgłoszenie

kandydata na wójta.

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2016-04-21 10:12:55, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Wykaz

osób popierających kandydata na wójta.

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2016-04-21 10:15:15, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Oświadczenie lustracyjne
 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2016-04-21 10:16:08, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Informacja

o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2016-04-21 10:17:23 Informację zaktualizowano 2016-04-21 10:24:14, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Oświadczenie

o wyrażeniu zgody na kandydowanie na wójta.

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2016-04-21 10:21:23, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Wzór

zgłoszenia kandydata na członka terytorialnej komisji wyborczej.

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2016-04-21 10:22:21, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Wzór

zgłoszenia kandydatów na członka obwodowej komisji wyborczej.

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2016-04-21 10:23:28 Informację zaktualizowano 2016-04-21 10:23:53, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Obwieszczenie

o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2016-04-29 14:24:38, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Wykaz komitetów wyborczych

które złożyły zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na wójta, w wyborach przedterminowych wójta gminy Gniewoszów

 Zarejestrowane komitety.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-05-05 11:51:43, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Zgłoszenia kandydatów na wójta Gminy
Gniewoszów
 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2016-05-12 14:57:41, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Witek
Komunikat Gminnej Komisji

w Gniewoszowie z dnia 12 maja 2016 roku

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2016-05-12 15:04:23, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Witek
Postanowienie Nr 12/16

Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 9 maja 2016r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Gniewoszowie

 Treść dokumentu
Obowiązuje od: 2016-05-09   Data wprowadzenia informacji 2016-05-20 13:00:47, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Informacja

Wójta Gminy Gniewoszów


z dnia 9 maja 2016r.


o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych w przedterminowych wyborach wójta gminy Gniewoszów zarządzonych na dzień 19 czerwca 2016r.


 

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2016-05-25 13:05:51, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Głosowanie przez pełnomocnika
 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2016-05-30 18:34:36, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała GKW Nr 2/2016

w sprawie powołania obowodowych komisji wyborczych w przedterminowych wyborach wójta gminy Gniewoszów zarządzonych na dzień 19 czerwca 2016r.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-05-30   Data wprowadzenia informacji 2016-05-30 18:37:32, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Obwieszczenie

Gminnej Komisji Wyborczej w Gniewoszowie z dnia 27 maja 2016r. o zarejestrowanych kandydatach w przedterminowych wyborach wójta gminy Gniewoszów zarządzonych na dzień 19 czerwca 2016r.

 Treść obwieszczenia
Obowiązuje od: 2016-05-27   Data wprowadzenia informacji 2016-05-30 18:40:08, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Zaświadczenie dla męża zaufania

Wzór zaświadczenia dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2016-06-10 14:43:19, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Informacja

o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w przedterminowych wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2016-06-15 13:06:43, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Składy Obowodowych Komisji Wyborczych
 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2016-06-16 12:16:23, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Informacja dla mężów zaufania
 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2016-06-16 12:19:41, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej
 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2016-06-16 14:14:43, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Protokół

wyników głosowania i wyników wyborów Wójta.

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2016-06-20 09:30:48, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała

Gminnej Komisji Wyborczej w Gniewoszowie z dnia 19 czerwca 2016r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Gniewoszów w dniu 3 lipca 2016r.

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2016-06-20 09:33:00, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Informacja dla mężów zaufania na dzień
03.07.2016
 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2016-06-30 08:18:55, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej
 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2016-06-30 08:24:15, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Informacja o sposobie głosowania
 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2016-06-30 11:31:26, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Protokół głosowania -2-ga tura

Protokół głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy,2-ga tura, głosowanie 03.07.2016 r.

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2016-07-04 12:06:16 Informację zaktualizowano 2016-07-04 12:08:41, wprowadzający: Mikołaj Mizak
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Radomiu z
dnia 4 lipca 2016 r. o wynikach przedterminowych
wyborów Wójta Gminy Gniewoszów przeprowadzonych
w dniu 19 czerwca 20l6r. oraz w dniu 3 lipca
2016r.
 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2016-07-07 08:54:20 Informację zaktualizowano 2016-07-07 08:56:11, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19
lutego 2014 r. w sprawie łącznego sprawozdania
finansowego komitetu wyborczego, który
zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza
albo prezydenta miasta (Dz. U. poz. 280)
 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2016-07-07 08:57:42 Informację zaktualizowano 2016-07-07 08:58:44, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Łaczne sprawozdanie komitetu wyborczego o
źródłach pozyskanych funduszy oraz poniesionych
wydatkach na cele wyborcze
 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2016-07-07 09:03:12, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Wykaz dokumentów jakie należy dołączyć do
sprawozdania finansowego
 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2016-07-07 09:06:17, wprowadzający: Mikołaj Mizak
wersja do druku