Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia > 2016 strona główna 

2016
Zarządzenie Nr 1/2016

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-01-05   Data wprowadzenia informacji 2016-03-03 13:09:50, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Bogdan Przychodzeń
Zarządzenie Nr 2/2016

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do opracowania planów finansowych jednostek na 2016r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-01-15   Data wprowadzenia informacji 2016-03-03 13:11:32, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Bogdan Przychodzeń
Zarządzenie Nr 3/2016

W sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-01-18   Data wprowadzenia informacji 2016-03-03 13:12:57, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Bogdan Przychodzeń
Zarządzenie Nr 4/2016

w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-01-20   Data wprowadzenia informacji 2016-03-03 13:14:24, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Bogdan Przychodzeń
Zarządzenie Nr 5/2016

w sprawie przedłożenia regionalnej izbie obrachunkowej, Radzie Gminy, dyrektorom szkół prowadzonych przez gminę Gniewoszów oraz związkowi zawodowemu zrzeszającego nauczycieli sprawozdania za 2015r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Gniewoszów z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-01-26   Data wprowadzenia informacji 2016-03-03 13:18:41, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Bogdan Przychodzeń
Zarządzenie Nr 5A/2016

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzacym jest Gmina Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-01-26   Data wprowadzenia informacji 2019-09-06 14:30:40, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Bogdan Przychodzeń
Zarządzenie Nr 6/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy, Bibliotece Publicznej Gminy Gniewoszów i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-02-12   Data wprowadzenia informacji 2016-03-03 13:21:51, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Bogdan Przychodzeń
Zarządzenie Nr 7/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-02-24   Data wprowadzenia informacji 2016-03-03 13:22:57, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Bogdan Przychodzeń
Zarządzenie Nr 8/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-03-25   Data wprowadzenia informacji 2016-08-17 12:13:55, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Bogdan Przychodzeń
Zarządzenie Nr 9/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-03-30   Data wprowadzenia informacji 2016-08-17 14:52:51, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Bogdan Przychodzeń
Zarządzenie Nr 10/2016

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykoania budżetu gminy Gniewoszów za 2015r.

 
Obowiązuje od: 2016-03-30   Data wprowadzenia informacji 2016-08-17 14:56:54, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Bogdan Przychodzeń
Zarządzenie Nr 11/2016

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do relizacji zadań z zakresu świadczenia - wychowawczego - Program "Rodzina 500 plus"

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-04-26   Data wprowadzenia informacji 2016-08-17 15:00:26, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Józef Cytryniak
Zarządzenie Nr 12/2016

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-04-26   Data wprowadzenia informacji 2016-08-17 15:03:21, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Józef Cytryniak
Zarządzenie Nr 13/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-04-28   Data wprowadzenia informacji 2016-08-17 15:05:40, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Józef Cytryniak
Zarządzenie Nr 14/2016

w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Gniewoszów Józefa Cytryniaka.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-04-29   Data wprowadzenia informacji 2016-08-17 15:08:49 Informację zaktualizowano 2016-08-18 07:38:50, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Józef Cytryniak
Zarządzenie Nr 15/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-05-10   Data wprowadzenia informacji 2016-08-17 15:10:54, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Józef Cytryniak
Zarządzenie Nr 16/2016

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Gniewoszów na temat przeznaczenia środków budżetowych na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

 Treść zarządzenia
Data wprowadzenia informacji 2016-05-11 22:41:25 Informację zaktualizowano 2016-05-11 22:43:23, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Józef Cytryniak
Zarządzenie Nr 17/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-05-16   Data wprowadzenia informacji 2016-08-17 15:13:23 Informację zaktualizowano 2016-08-18 07:40:32, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Józef Cytryniak
Zarządzenie Nr 18/2016

w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczeń pomieszczeń oraz obiektów Urzędu Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-05-18   Data wprowadzenia informacji 2016-08-17 15:19:36 Informację zaktualizowano 2016-08-18 07:40:39, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Józef Cytryniak
Zarządzenie Nr 19/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-06-02   Data wprowadzenia informacji 2016-08-17 15:21:16 Informację zaktualizowano 2016-08-17 15:22:51, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Józef Cytryniak
Zarządzenie Nr 20/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-06-07   Data wprowadzenia informacji 2016-08-17 15:24:42, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Józef Cytryniak
Zarządzenie Nr 21/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżętu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-06-15   Data wprowadzenia informacji 2016-08-18 07:46:55, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Józef Cytryniak
Zarządzenie Nr 22/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżętu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-06-16   Data wprowadzenia informacji 2016-08-18 07:50:23, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Józef Cytryniak
Zarządzenie Nr 23/2016

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-06-20   Data wprowadzenia informacji 2016-08-18 07:52:35, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Józef Cytryniak
Zarządzenie Nr 24/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do bużetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-06-30   Data wprowadzenia informacji 2016-08-18 07:58:41, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Józef Cytryniak
Zarządzenie Nr 25/2016

w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Gniewoszów Marcina Szymona Gaca.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-07-13   Data wprowadzenia informacji 2016-08-18 08:04:54, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 26/2016

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-07-20   Data wprowadzenia informacji 2016-08-18 08:10:08, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 27a/2016

w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-07-28   Data wprowadzenia informacji 2016-08-10 13:03:22 Informację zaktualizowano 2016-08-14 09:57:59, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 28/2016

W sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-07-29   Data wprowadzenia informacji 2016-09-15 14:40:45, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 29/2016

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu działania.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-08-08   Data wprowadzenia informacji 2019-09-06 14:32:35, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 30/2016

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gmina za I półrocze 2016r. oraz przebiegu wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-08-16   Data wprowadzenia informacji 2016-09-16 10:27:44, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 31/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-08-18   Data wprowadzenia informacji 2016-09-16 10:28:46, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 32/2016

w sprawie ustalenia zasgospodarowania drukami ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-08-19   Data wprowadzenia informacji 2016-09-16 10:30:13 Informację zaktualizowano 2016-09-16 10:43:18, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 33/2016

w sprawie powołania stałej Komisji do spraw brakowania i inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-08-22   Data wprowadzenia informacji 2016-09-16 10:34:46, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 34/2016

w sprawie instrukcji dotyczącej standardów tworzenia projektów uchwał, zarządzeń, korespondencji i pism urzędowych.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-08-22   Data wprowadzenia informacji 2016-09-16 10:36:10, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 35/2016

w sprawie zmiany Załącznika Nr 1. do Regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami zakąłdowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Gniewoszów, Bibliotece Publicznej Gminy Gniewoszów i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewoszowie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 24a/2009 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 9 czerwca 2009r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-08-23   Data wprowadzenia informacji 2016-09-16 10:39:59, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 36/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-08-29   Data wprowadzenia informacji 2016-09-16 10:41:35, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 37/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-08-31   Data wprowadzenia informacji 2016-09-16 10:42:40, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 38/2016

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Gniewoszów do prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-09-01   Data wprowadzenia informacji 2016-11-04 11:27:57, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 39/2016

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowej poczty elektronicznej.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-09-01   Data wprowadzenia informacji 2016-11-04 11:32:30, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 40/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-09-02   Data wprowadzenia informacji 2016-11-04 11:33:53, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 41/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-09-13   Data wprowadzenia informacji 2016-11-04 11:35:05, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 42/2016

w sprawie przyjęcia regulaminu wynajmu świetlic stanowiących własność gminy Gniewoszów

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-09-14   Data wprowadzenia informacji 2016-11-04 11:36:15, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 43/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-09-20   Data wprowadzenia informacji 2016-11-04 11:37:06, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 44/2016

w srpawie wprowadzenia regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-09-22   Data wprowadzenia informacji 2019-09-06 14:39:47, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 45/2016

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu kosultacji dotyczących projektu "Programu współpracy samorządu gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r."

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-09-26   Data wprowadzenia informacji 2016-11-04 11:40:44, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 45a/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-09-30   Data wprowadzenia informacji 2016-11-04 11:42:01, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 46/2016

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej własność gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-10-10   Data wprowadzenia informacji 2016-11-04 11:43:25, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 47/2016

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Gniewoszów informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok 2015/2016 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-10-10   Data wprowadzenia informacji 2019-09-06 14:52:37, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 48/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-10-10   Data wprowadzenia informacji 2016-11-04 11:45:33, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 49/2016

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2009 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-10-10   Data wprowadzenia informacji 2016-11-04 11:47:53, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 50/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-10-19   Data wprowadzenia informacji 2016-11-04 11:48:47, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 51/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-10-25   Data wprowadzenia informacji 2016-11-04 11:49:50, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 52/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-10-31   Data wprowadzenia informacji 2016-12-14 09:36:30, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 53/2016

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Gniewoszowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół w Radomiu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2017-2020 oraz projekt uchwały budżetowej na 2017r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-11-14   Data wprowadzenia informacji 2016-12-14 09:41:49, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 54/2016

w sprawie ustalenia regulamianu korzystania z telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-11-14   Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 13:58:38, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 55/2016

w sprawie zmiany zarządzenia numer 44/2016 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 września 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-11-14   Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 14:01:06, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 56/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-11-15   Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 14:02:01, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 57/2016

w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-11-15   Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 14:03:18, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 58/2016

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o kwotach dochodów i wydatków do opracowania projektów planów finansowych na 2017r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-11-21   Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 14:05:16, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 59/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-11-25   Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 14:06:22, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 60/2016

w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zakaldu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-11-25   Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 14:07:46, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 61/2016

w sprawie powołania komisji rewizyjnej oraz dokonania zmian w Zarządzie Spółki Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-11-30   Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 14:09:18, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 62/2016

w sprawie wprowadzania zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-11-30   Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 14:10:21, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 63/2016

w sprawie zmiany zarządzenia nr 44/2016 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 września 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-12-01   Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 14:12:14, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 64/2016

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-12-01   Data wprowadzenia informacji 2016-12-15 14:14:19, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 65/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-12-06   Data wprowadzenia informacji 2019-09-06 14:54:38 Informację zaktualizowano 2019-09-06 15:07:49, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 66/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-12-08   Data wprowadzenia informacji 2019-09-06 14:56:50, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 67/2016

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej składników majątku Gminy Gniewoszów - środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych  i prawnych, aktywów i pasywów w roku obrotowym 2016.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-12-09   Data wprowadzenia informacji 2019-09-06 14:59:30, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 69/2016

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. czynszów, opłat za wodę i kanalizację w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-12-13   Data wprowadzenia informacji 2019-09-06 15:05:41 Informację zaktualizowano 2019-09-06 15:08:04, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 70/2016

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-12-14   Data wprowadzenia informacji 2019-09-06 15:07:22, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 71/2016

w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Gniewoszów w dniu 23 grudnia 2016 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-12-14   Data wprowadzenia informacji 2019-09-06 15:10:03 Informację zaktualizowano 2019-09-06 15:10:38, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 71A/2016

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-12-14   Data wprowadzenia informacji 2019-09-06 15:12:21, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 73/2016

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 21/2009 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-12-14   Data wprowadzenia informacji 2019-09-06 15:15:10, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 75/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-12-27   Data wprowadzenia informacji 2019-09-06 15:21:02, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 74/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-12-19   Data wprowadzenia informacji 2019-09-06 15:17:12 Informację zaktualizowano 2019-09-06 15:21:44, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 76/2016

w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i planu kont dla Projektu "Szkoła Pierwsza Klasa"

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-12-30   Data wprowadzenia informacji 2019-09-06 15:23:23, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządznie Nr 77/2016

w sprawie określania zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikowi samorządowej instytucji kultury.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-12-30   Data wprowadzenia informacji 2019-03-11 11:09:38, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 77A/2016

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-12-30   Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 11:13:02, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie nr 78/2016

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiącej własność gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-12-30   Data wprowadzenia informacji 2017-01-09 13:20:55, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie nr 79/2016

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiącej własność gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-12-30   Data wprowadzenia informacji 2017-01-09 13:23:20, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 80/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-12-30   Data wprowadzenia informacji 2017-03-03 11:12:58, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
wersja do druku