Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
- Sesja IV
- Sesja V
- Sesja VI
- Sesja VII
- Sesja VIII
- Sesja IX
- Sesja X
- Sesja XI
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
° Protokoły z sesji Rady Gminy
° Uchwały RIO
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2015 > Sesja X strona główna 

Sesja X
Uchwała X.58.2015

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015r. Nr III/10/14 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2015-11-24   Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 11:06:27, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała X.59.2015

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2016r.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2015-11-24   Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 11:08:08, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała X.60.2015

w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2016r.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2015-11-24   Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 11:09:35, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała X.61.2015

w sprawie określania wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Gniewoszów.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2015-11-24   Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 11:11:07, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała X.62.2015

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gniewoszów.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2015-11-24   Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 11:12:27, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała X.63.2015

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Gniewoszów.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2015-11-24   Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 11:13:40, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała X.64.2015

w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących w gminie Gniewoszów.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2015-11-24   Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 11:19:44, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała X.65.2015

w sprawie określania dziennej stawki opłaty targowej.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2015-11-24   Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 11:22:14, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała X.66.2015

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2015-11-24   Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 11:23:31, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała X.67.2015

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok"

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2015-11-24   Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 11:26:16, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała X.68.2015

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2015-11-24   Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 11:39:24, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela

Zobacz:
 Sesja IV .  Sesja V .   Sesja VI .   Sesja VII .  Sesja VIII .  Sesja IX .  Sesja X .  Sesja XI . 
wersja do druku