Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
- Sesja IV
- Sesja V
- Sesja VI
- Sesja VII
- Sesja VIII
- Sesja IX
- Sesja X
- Sesja XI
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
° Protokoły z sesji Rady Gminy
° Uchwały RIO
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2015 > Sesja VIII strona główna 

Sesja VIII
Uchwała VIII.45.2015

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015r. Nr III/10/2014 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2015-09-18   Data wprowadzenia informacji 2015-10-20 10:46:05, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała VIII.46.2015

w sprawie zmian do uchwały Nr III/11/14 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2015-20120.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2015-09-18   Data wprowadzenia informacji 2015-10-20 10:48:13, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała VIII.47.2015

w sprawie uchylenia uchwały nr V/27/2015 z dnia 9 marca 2015 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej na relizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm. Gniewoszów Zlewnia stacji SP2 Etap III" w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2015-09-18   Data wprowadzenia informacji 2015-10-20 10:51:38, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała VIII.48.2015

w sprawie sposobu prowadzenia obsługi finansowo-księgowej jednostek oświatowych Gminę Gniewoszów.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2015-09-18   Data wprowadzenia informacji 2015-10-20 10:53:00, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała VIII.49.2015

w sprawie zmian uchwały Nr III/13/14 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2015-09-18   Data wprowadzenia informacji 2015-10-20 10:55:29, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela

Zobacz:
 Sesja IV .  Sesja V .   Sesja VI .   Sesja VII .  Sesja VIII .  Sesja IX .  Sesja X .  Sesja XI . 
wersja do druku