Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia > 2015 strona główna 

2015
Zarządzenie Nr 1/2015

w sprawie przedłożenia przez kierownika GOPS kalkulacji kosztów jednej roboczogodziny pracy opiekunek GOPS na rok 2015.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-01-03   Data wprowadzenia informacji 2015-04-03 10:45:39 Informację zaktualizowano 2015-04-03 10:48:18, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Pawlonka
Zarządzenie Nr 2/2015

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do opracowania planów finansowych jednostek na 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-01-08   Data wprowadzenia informacji 2015-03-20 13:29:20 Informację zaktualizowano 2015-03-20 13:31:01, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Pawlonka
Zarządzenie Nr 3/2015

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej na 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-01-27   Data wprowadzenia informacji 2015-04-03 10:47:02 Informację zaktualizowano 2015-04-03 10:48:34, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Pawlonka
Zarządzenie Nr 4/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-01-30   Data wprowadzenia informacji 2015-04-03 10:48:06, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Pawlonka
Zarządzenie Nr 4a/2015

w sprawie zmiany załącznika nr 2 do regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-01-30   Data wprowadzenia informacji 2015-04-03 10:50:32, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Pawlonka
Zarządzenie Nr 5/2015

w sprawie przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Radzie Gminy, Dyrektorom szkół prowadzonych przez gminę Gniewoszów oraz Związkowi Zawodowemu zrzeszającego nauczycieli sprawozdania za 2014r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Gniewoszów z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-02-03   Data wprowadzenia informacji 2015-03-20 13:33:45, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Pawlonka
Zarządzenie Nr 6/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-02-10   Data wprowadzenia informacji 2015-04-03 10:51:41, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Pawlonka
Zarządzenie Nr 7/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-02-27   Data wprowadzenia informacji 2015-04-03 10:52:54, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Pawlonka
Zarządzenie Nr 8/2015

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2014r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-03-30   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 08:26:29, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Bogdan Przychodzeń
Zarządzenie Nr 9/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-03-31   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 08:27:56, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 10/2015

w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-04-03   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 08:32:34, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 11/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-04-08   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 08:34:15, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 12/2015

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-04-20   Data wprowadzenia informacji 2015-04-21 14:40:21, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Pawlonka
Zarządzenie Nr 13/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-04-23   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 08:35:45, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 14/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-04-28   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 08:38:10, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 15/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-04-30   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 08:40:12, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 16/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-05-06   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 08:41:49, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 17/2015

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa, ochrony środowiska, zaopatrzenia wsi w wodę i kanalizacji w Urzędzie Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-05-27   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 08:45:34, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 32/2015

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-08-13   Data wprowadzenia informacji 2015-08-17 11:33:58 Informację zaktualizowano 2015-09-05 09:54:08, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Pawlonka
Zarządzenie Nr 19/2015

w sprawie wprowadzania zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-05-19   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 08:55:12, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Bogdan Przychodzeń
Zarządzenie Nr 20/2015

w sprawie wprowadzania zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-05-29   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 08:56:56, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 21/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-06-08   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 08:58:18, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 22/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-06-19   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 09:05:42, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 23/2015

w sprawie wrowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-06-30   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 09:06:59, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 24/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-07-10   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 09:08:20, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 25/2015

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-07-20   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 09:10:10, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 26/2015

w sprawie zmiany Zarządzenia nr. 21/2009 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-07-20   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 09:12:44, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 27/2015

w sprawie zasad przydziału pracownikom Urzędu Gminy w Gniewoszowie środków ochrony indywidulanej, odzieży i obuwia roboczego, zasad gospodarowania tymi środkami oraz ekwiawalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-07-20   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 09:18:58, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 28/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-07-22   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 09:20:28, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 29/2015

w sprawie zmian zarządzenia Nr 12A/2015 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-07-27   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 09:22:38, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 30/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-07-31   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 10:02:21, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 31/2015

w sprawie zmian rozkładu czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Gniewoszowie w miesiącu sierpniu 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-08-07   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 10:13:51 Informację zaktualizowano 2016-01-19 10:14:10, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 32/2015

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-08-13   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 10:21:20, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 33/2015

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-08-13   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 10:29:39, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 34/2015

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-08-19   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 10:33:38, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 35/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-08-25   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 10:42:56, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 37/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżętu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-08-31   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 10:45:50 Informację zaktualizowano 2016-01-19 10:46:32, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 36/2015

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-08-31   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 10:44:39 Informację zaktualizowano 2016-01-19 10:46:13, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządznie Nr 38/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr. 43/2013 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu gminy Gniewoszów i planu kont jednostki budżetowej.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-08-31   Data wprowadzenia informacji 2019-03-11 11:06:52, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Pawlonka
Zarządzenie Nr 38A/2015

w sprawie zasadu obiegu korespondencji przy wykorzystaniu systemu Elektronicznego Zarzadzania Dokumentacją (EZD) w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-08-31   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 10:49:01, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 39/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-09-04   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 10:50:33, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 40/2015

w sprawie wprowadzania zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-09-07   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 10:52:24, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 40A/2015

w sprawie powołania zespołu do spraw aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gniewoszów na lata 2016-2022

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-09-07   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 11:16:36, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Bogdan Przychodzeń
Zarządzenie Nr 42/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-09-22   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 11:21:43, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 41/2015

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu "Program współpracy samorzadu Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na 2016r."

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-09-14   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 11:19:48, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 43/2015

w sprawie zmiany zarządzenia 12A/2015 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urządu Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-09-22   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 11:25:18, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 44/2015

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 09/2009 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-09-22   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 11:29:29, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 45/2015

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do szkoły, ośrodka oraz do internetu szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-09-22   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 11:32:35, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 46/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gmina na 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-09-28   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 11:33:57 Informację zaktualizowano 2016-01-19 11:34:19, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 47/2015

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-10-05   Data wprowadzenia informacji 2015-10-05 19:53:14, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Pawlonka
Zarządzenie Nr 48/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-10-09   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 11:35:26, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 49/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-10-19   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 11:36:27, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 50/2015

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Gniewoszów informacji o stanie relizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2014/2015 wraz z wynikami sprawdzianu egzaminu gimnazjalnego.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-10-19   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 11:38:43, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 51/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-10-29   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 11:39:54, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 52/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-10-30   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 11:40:56, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 53/2015

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Gniewoszowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół w Radomiu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2016-2020 oraz projektu budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-11-13   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 11:43:07, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Zarządzenie Nr 54/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-11-17   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 11:44:17, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Bogdan Przychodzeń
Zarządzenie Nr 55/2015

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o kwotach dochodów i wydatków do opracowania projektów planów finansowych jednostek na 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-11-20   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 11:45:58, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Bogdan Przychodzeń
Zarządzenie Nr 57/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-11-25   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 11:47:15, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Bogdan Przychodzeń
Zarządzenie Nr 58/2015

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-11-30   Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 11:48:39, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Bogdan Przychodzeń
Zarządzenie Nr 59/2015

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-12-01   Data wprowadzenia informacji 2016-02-25 09:48:09, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Bogdan Przychodzeń
Zarządzenie Nr 59A/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-12-07   Data wprowadzenia informacji 2016-02-25 09:49:24, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Bogdan Przychodzeń
Zarządzenie Nr 60/2015

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-12-01   Data wprowadzenia informacji 2016-02-25 09:57:42, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Bogdan Przychodzeń
Zarządzenie Nr 61/2015

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2015r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-12-01   Data wprowadzenia informacji 2016-02-25 10:00:31, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Bogdan Przychodzeń
Zarządzenie Nr 63/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-12-22   Data wprowadzenia informacji 2016-02-25 10:02:55, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Bogdan Przychodzeń
Zarządzenie Nr 64/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015r.

 zaz_64_2015.pdf
Obowiązuje od: 2015-12-31   Data wprowadzenia informacji 2016-02-25 10:05:08, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Bogdan Przychodzeń
wersja do druku