Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
- Sesja XXVIII
- Sesja XXIX
- Sesja XXX
- Sesja XXXI
- Sesja XXXII
- Sesja XXXIII
- Sesja XXXIV
- Sesja I
- Sesja II
- Sesja III
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
° Protokoły z sesji Rady Gminy
° Uchwały RIO
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2014 > Sesja III strona główna 

Sesja III
Uchwała III.8.2014

W sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2014 Nr XXVI/181/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu na 2014.

 Uchwała III.8.2014
Obowiązuje od: 2014-12-29   Data wprowadzenia informacji 2015-01-09 11:33:38 Informację zaktualizowano 2015-01-09 11:34:14, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała III.10.2014

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

 Uchwała III.10.2014
Obowiązuje od: 2014-12-29   Data wprowadzenia informacji 2015-01-23 10:34:20, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała III.11.2014

W sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2015-2020.

 Uchwała III.11.2014
Obowiązuje od: 2014-12-29   Data wprowadzenia informacji 2015-01-09 11:37:14, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała III.12.2014

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r.

 Uchwała III.12.2014
Obowiązuje od: 2014-12-29   Data wprowadzenia informacji 2015-01-09 11:38:38, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała III.13.2014

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2015r.

 Uchwała III.13.2014
Obowiązuje od: 2014-12-29   Data wprowadzenia informacji 2015-01-09 11:39:59, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela
Uchwała III.14.2014

W sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Gniewoszów na kupno nieruchomosci gruntowej.

 Uchwała III.14.2014
Obowiązuje od: 2014-12-29   Data wprowadzenia informacji 2015-01-09 11:42:37, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Piotr Dela

Zobacz:
 Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII .  Sesja XXXIV .  Sesja I .  Sesja II .  Sesja III . 
wersja do druku