Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
- Sesja XXVIII
- Sesja XXIX
- Sesja XXX
- Sesja XXXI
- Sesja XXXII
- Sesja XXXIII
- Sesja XXXIV
- Sesja I
- Sesja II
- Sesja III
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
° Protokoły z sesji Rady Gminy
° Uchwały RIO
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2014 > Sesja XXXIV strona główna 

Sesja XXXIV
Uchwała XXXIV 235 14

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2014 Nr XXVI/181/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżętu gminy na 2014.

 Uchwała XXXIV 235 14
Obowiązuje od: 2014-11-07   Data wprowadzenia informacji 2015-01-08 09:36:56, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
Uchwała XXXIV 236 14

W sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/234/14 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 13 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVI/182/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2014-2025 wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVI/182/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2014-2025

 Uchwała XXXIV 236 14
Obowiązuje od: 2014-11-07   Data wprowadzenia informacji 2015-01-08 09:41:17, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
Uchwała XXXIV 237 14

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2015r.

 Uchwała XXXIV 237 14
Obowiązuje od: 2014-11-07   Data wprowadzenia informacji 2015-01-08 09:43:11, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
Uchwała XXXIV 238 14

W sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku lesnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2015r.

 Uchwała XXXIV 238 14
Obowiązuje od: 2014-11-07   Data wprowadzenia informacji 2015-01-08 09:48:23, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
Uchwała XXXIV 239 14

W sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicnzego i o wolontariacie na 2015 rok.

 Uchwała XXXIV 239 14
Obowiązuje od: 2014-11-07   Data wprowadzenia informacji 2015-01-08 09:50:38, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś

Zobacz:
 Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII .  Sesja XXXIV .  Sesja I .  Sesja II .  Sesja III . 
wersja do druku