Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
° oświadczenia za rok 2010
° oświadczenia za rok 2011
° oświadczenia za rok 2012
° oświadczenia za rok 2013
° oświadczenia za rok 2014
- Radni
- Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych
° oświadczenia za rok 2015
° oświadczenia za rok 2016
° oświadczenia za rok 2017
°  oświadczenia za rok 2018
°  oświadczenia za rok 2019
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświadczenia majątkowe > oświadczenia za rok 2014 > Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych strona główna 

Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych
Wiesław Pawlonka - Wójt Gminy Gniewoszów

oświadczenie za 2014 r.

 Treść oświadczenia
Obowiązuje od: 2015-04-22   Data wprowadzenia informacji 2015-05-28 11:15:50, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Wiesław Pawlonka - Wójt Gminy Gniewoszów

Uzupełnienie do rocznego oświadczenia majątkowego za 2014r.

 Uzupełnienie do oświadczenia.pdf
Obowiązuje od: 2015-10-27   Data wprowadzenia informacji 2015-10-27 12:30:50, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Wiesław Pawlonka - Wójt Gminy Gniewoszów.
Rozpoczęcie kadencji.
 Treść oświadczenia
Data wprowadzenia informacji 2015-02-06 11:47:12 Informację zaktualizowano 2015-05-28 11:18:10, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Pawlonka
 Stefan Marek Banaś - Wójt Gminy. Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji
Data wprowadzenia informacji 2014-12-02 08:59:25, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Monika Gogacz - Z-ca kierownika USC - początek
kadencji
 Treść oświadczenia
Obowiązuje od: 2014-10-29   Data wprowadzenia informacji 2015-12-10 12:16:26, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Monika Gogacz
Monika Gogacz - Z-ca kierownika USC
 Treść oświadczenia
Obowiązuje od: 2015-04-27   Data wprowadzenia informacji 2015-12-10 12:01:45, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Monika Gogacz
Henryka Siczek - Kierownik USC - Koniec kadencji
 Treść oświadczenia
Obowiązuje od: 2014-10-28   Data wprowadzenia informacji 2015-12-10 12:22:25, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Henryka Siczek
Izabela Kierasińska - Sekratarz Gminy
 Treść oświadczenia
Obowiązuje od: 2015-04-30   Data wprowadzenia informacji 2015-12-10 12:03:42, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Izabela Kierasińska
Joanna Kowalczyk - Dyrektor PSP Wysokie Koło
 Treść oświadczenia
Obowiązuje od: 2015-04-27   Data wprowadzenia informacji 2015-12-10 12:05:02, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Joanna Kowalczyk
Elżbieta Łyszcz - Dyrektor PG Gniewoszów
 Treść oświadczenia
Obowiązuje od: 2015-04-30   Data wprowadzenia informacji 2015-12-10 12:06:01, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Elżbieta Łyszcz
Bogdan Przychodzeń - Kierownik GOPS Gniewoszów
 Treść oświadczenia
Obowiązuje od: 2015-04-22   Data wprowadzenia informacji 2015-12-10 12:07:07, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Bogdan Przychodzeń
Bogdan Przychodzeń - Zastępca Wójta Gminy
Gniewoszów
 Treść oświadczenia
Obowiązuje od: 2015-04-22   Data wprowadzenia informacji 2015-12-10 12:08:07, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Bogdan Przychodzeń
Jolanta Wiraszka - Szarek - Kierownik SPZOZ
Gniewoszów
 Treść oświadczenia
Obowiązuje od: 2015-04-30   Data wprowadzenia informacji 2015-12-10 12:09:30, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Jolanta Wiraszka - Szarek
Maria Woźniak - Skarbnik Gminy
 Treść oświadczenia
Obowiązuje od: 2015-04-24   Data wprowadzenia informacji 2015-12-10 12:12:13, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Woźniak
Paula Stępień - Zatorska - Kierownik Biblioteki
Publicznej w Gniewoszowie
 Treść oświadczenia
Obowiązuje od: 2015-04-27   Data wprowadzenia informacji 2015-12-10 12:13:30, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Paula Stępień - Zatorska
Teresa Filiks - Dyrektor ZSP w Gniewoszowie
 Treść oświadczenia
Obowiązuje od: 2015-04-26   Data wprowadzenia informacji 2015-12-31 10:31:38 Informację zaktualizowano 2015-12-31 10:33:14, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Teresa Filiks

Zobacz:
 Radni .  Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych . 
wersja do druku