Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Organizacje pozarządowe strona główna 

Organizacje pozarządowe
Wyniki konsultacji projektu

Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

 Treść dokumentu
Obowiązuje od: 2017-10-23   Data wprowadzenia informacji 2017-10-27 08:38:45, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie 51/2017

Wójt Gminy Gniewoszów działając na podstawie art. 13 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

  Pełna treść ogłoszenia
Obowiązuje od: 2017-08-30   Data wprowadzenia informacji 2017-09-13 19:18:04, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Sprawozdanie

z realizacji programu współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego za 2016 rok.

 Sprawozdanie
Obowiązuje od: 2017-07-27   Data wprowadzenia informacji 2017-08-29 09:30:59, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Informacja

z przebiegu konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r."

 Treść dokumentu
Obowiązuje od: 2016-10-25   Data wprowadzenia informacji 2016-10-28 08:22:11, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 45/2016

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu "Program współpracy samorządu Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017"

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-09-26   Data wprowadzenia informacji 2016-10-05 16:43:07 Informację zaktualizowano 2016-10-05 16:53:05, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Projekt uchwały

Projekt w sprawie uchwalenia "Programu współpracy gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

 Treść dokumentu
Obowiązuje od: 2016-10-05   Data wprowadzenia informacji 2016-10-05 16:34:34, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Sprawozdanie

z realizacji programu współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego za 2015 rok.

 Treść dokumentu
Obowiązuje od: 2016-03-29   Data wprowadzenia informacji 2016-04-07 12:46:50 Informację zaktualizowano 2016-04-07 12:48:26, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Bogdan Przychodzeń
Informacja

z przebiegu konsultacji projektu "Program współpracy gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na 2016r."

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 12:11:53, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Zarządzenie Nr 41/2015

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu "Programu współpracy samorządu Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016"

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-09-14   Data wprowadzenia informacji 2015-09-15 12:48:42, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu

"Programu współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na 2014r."

 Sprawozdanie
Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 07:55:31, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Zarządzenie Nr 44/2014

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji dotyczacych projektu "Programu współpracy samorządu Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na 2015"

 Zarządzenie Nr 44/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-09-18 08:43:00 Informację zaktualizowano 2014-09-18 08:44:44, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Sprawozdanie

z realizacji Programu Współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego za rok 2014.

 Treść dokumentu
Obowiązuje od: 2015-04-14   Data wprowadzenia informacji 2015-05-14 09:22:24 Informację zaktualizowano 2015-05-14 09:23:13, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Monika Gogacz
wersja do druku