Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Powszechny Spis Rolny 2020
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Organizacje pozarządowe strona główna 

Organizacje pozarządowe
Sprawozdanie

z realizacji rocznego programu współpracy gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.

 Treść sprawozdania
Data wprowadzenia informacji 2020-05-19 11:40:03, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Ogłoszenie o naborze

na członka komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicnzego o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku w Gminie Gniewoszów

Ogłoszenie o naborze

Formularz kandydata

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-27 14:04:14, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Wyniki konsultacji

w sprawie projektu


Program wpspółpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2019-08-27 13:59:30, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Zarządzenie Nr 46/2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2019-08-02   Data wprowadzenia informacji 2019-08-12 11:22:30, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Sprawozdanie

z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018.

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2019-04-17 10:54:37, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Sprawozdanie

z realizacji programu współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego za 2017 rok.

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2018-05-30 14:49:15, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Wyniki konsultacji projektu

Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

 Treść dokumentu
Obowiązuje od: 2017-10-23   Data wprowadzenia informacji 2017-10-27 08:38:45, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie 51/2017

Wójt Gminy Gniewoszów działając na podstawie art. 13 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

  Pełna treść ogłoszenia
Obowiązuje od: 2017-08-30   Data wprowadzenia informacji 2017-09-13 19:18:04, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Sprawozdanie

z realizacji programu współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego za 2016 rok.

 Sprawozdanie
Obowiązuje od: 2017-07-27   Data wprowadzenia informacji 2017-08-29 09:30:59, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Informacja

z przebiegu konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r."

 Treść dokumentu
Obowiązuje od: 2016-10-25   Data wprowadzenia informacji 2016-10-28 08:22:11, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zarządzenie Nr 45/2016

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu "Program współpracy samorządu Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017"

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2016-09-26   Data wprowadzenia informacji 2016-10-05 16:43:07 Informację zaktualizowano 2016-10-05 16:53:05, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Projekt uchwały

Projekt w sprawie uchwalenia "Programu współpracy gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

 Treść dokumentu
Obowiązuje od: 2016-10-05   Data wprowadzenia informacji 2016-10-05 16:34:34, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Sprawozdanie

z realizacji programu współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego za 2015 rok.

 Treść dokumentu
Obowiązuje od: 2016-03-29   Data wprowadzenia informacji 2016-04-07 12:46:50 Informację zaktualizowano 2016-04-07 12:48:26, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Bogdan Przychodzeń
Informacja

z przebiegu konsultacji projektu "Program współpracy gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na 2016r."

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2016-01-07 12:11:53, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Zarządzenie Nr 41/2015

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu "Programu współpracy samorządu Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016"

 Treść zarządzenia
Obowiązuje od: 2015-09-14   Data wprowadzenia informacji 2015-09-15 12:48:42, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Wiesław Andrzej Pawlonka
Sprawozdanie

z realizacji Programu Współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego za rok 2014.

 Treść dokumentu
Obowiązuje od: 2015-04-14   Data wprowadzenia informacji 2015-05-14 09:22:24 Informację zaktualizowano 2015-05-14 09:23:13, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Monika Gogacz
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu

"Programu współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na 2014r."

 Sprawozdanie
Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 07:55:31, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Zarządzenie Nr 44/2014

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji dotyczacych projektu "Programu współpracy samorządu Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na 2015"

 Zarządzenie Nr 44/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-09-18 08:43:00 Informację zaktualizowano 2014-09-18 08:44:44, wprowadzający: Mikołaj Mizak
wersja do druku