Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
° Wybory do Parlamentu Europejskiego
° Wybory Samorządowe
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory 2014 > Wybory Samorządowe strona główna 

Wybory Samorządowe
Protokół wyborów do Rady Gminy W Gniewoszowie
 Treść protokołu
Data wprowadzenia informacji 2014-11-25 16:55:40 Informację zaktualizowano 2014-11-25 16:56:32, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Protokół wyników głosowania i wyników
wyborów wójta Gminy Gniewoszów
 Treść protokołu
Data wprowadzenia informacji 2014-11-25 09:44:37, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej

w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej w Sarnowie.

 Treść uchwały
Data wprowadzenia informacji 2014-11-21 11:01:19, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej

o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach na wójta gminy w dniu 30 listopada 2014r.

 Treść uchwały
Data wprowadzenia informacji 2014-11-20 10:56:07, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej
 Treść informacji
Data wprowadzenia informacji 2014-11-13 08:36:34, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała Obwodowej Komisji Wyborczej w
Gniewoszowie

w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr. 1

 Treść uchwały
Data wprowadzenia informacji 2014-10-28 10:01:54, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała Obwodowej Komisji Wyborczej w Wysokim
Kole

w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr. 2

 Treść uchwały
Data wprowadzenia informacji 2014-10-28 09:59:57, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała Obwodowej Komisji Wyborczej w Oleksowie

w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr. 3

 Treść uchwały
Data wprowadzenia informacji 2014-10-28 09:58:47, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała Obwodowej Komisji Wyborczej w Sarnowie

w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr.4

 Treść uchwały
Data wprowadzenia informacji 2014-10-28 09:56:58, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej

z dnia 22 października 2014r. w sprawie powłoania obwodowych komisji wyborczych.

 Treść uchwały
Data wprowadzenia informacji 2014-10-24 14:55:52, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Gniewoszów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 Treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2014-10-24 14:49:37, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Gniewoszowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 Treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2014-10-24 14:47:37, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej

w sprawie losowania numerów list kandydatów.

 Treść informacji
Data wprowadzenia informacji 2014-10-20 15:04:16, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej

w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Gniewoszów


 

 Treść informacji
Data wprowadzenia informacji 2014-10-20 15:01:10, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewoszów
 Treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2014-10-17 14:42:53, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Informacja

Przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców lub odmowie wpisania do rejestru wyborców Wójt Gminy Gniewoszów jest zobowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy.


Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców można wydać w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione, że dana osoba na stałe zamieszkuje pod określonym adresem. To do wnioskodawcy należy udokumentowanie tego faktu poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających stały pobyt po wskazanym adresem tj. dokumentu najmu lub własności itd., a także oświadczeń o stałym zamieszkaniu przez osoby wspólnie zamieszkujące w tym lokalu lub sąsiadów. Stałe zamieszkanie i związanie z gminą Gniewoszów można również wykazać poprzez przedłożenie umowy o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub ewentualnie przez przedłożenie oświadczeń z organizacji społecznych, stowarzyszeń itp.


Osoba ubiegająca się o wpisanie do rejestru wyborców będąca zameldowana na pobyt czasowy jest zobowiązana do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy zadeklarowanym w zgłoszeniu meldunkowym pobytem czasowym, a deklarowanym we wniosku o wpisanie do rejestru wyborców stałym pobytem.


Niewykazanie stałego zamieszkania na terenie gminy Gniewoszów może skutkować wydaniem decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców.


Sprawę załatwia się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu stosownych dokumentów.

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-07 07:55:17 Informację zaktualizowano 2014-10-07 07:55:30, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej

w sprawie terminu i czasu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta.

 Treść komunikatu
Data wprowadzenia informacji 2014-09-28 09:07:27, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Wniosek

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

 Wniosek
Data wprowadzenia informacji 2014-09-18 08:16:18, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Deklaracja

Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.

 Deklaracja
Data wprowadzenia informacji 2014-09-18 08:13:34, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewoszów
 Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2014-09-08 15:09:34 Informację zaktualizowano 2014-09-12 10:54:11, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Informacja Wójta Gminy Gniewoszów

o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2014-09-08 14:56:22 Informację zaktualizowano 2014-09-08 15:10:46, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie
zarzadzenia wyborów.
 Treść zarządzenia
Data wprowadzenia informacji 2014-09-02 08:54:39, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Komunikat Komisarza Wyborczego
 Komunikat.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-09-02 08:53:00 Informację zaktualizowano 2014-09-02 08:53:23, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Informacja Wójta Gminy Gniewoszów
 Informacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-09-02 08:51:49, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Pismo Wojewody Mazowieckiego
Data wprowadzenia informacji 2014-03-26 20:25:36, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Zarzadzenie Wojewody Mazowieckiego

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic m.st. Warszawy.

 Treść zarządzenia
Data wprowadzenia informacji 2014-03-26 20:28:41, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Załącznik do zarządzenia Wojewody mazowieckiego
Data wprowadzenia informacji 2014-03-26 20:30:00, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Ogłoszenie PGE Dystrybucja S.A dotyczace możliwości umieszczenia plakatów wyborczych.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-01 13:56:26, wprowadzający: Mikołaj Mizak
wersja do druku