Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° Protokoły z sesji Rady Gminy
° Uchwały RIO
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > Uchwały RIO strona główna 

Uchwały RIO
Uchwała Ra.54.2020

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gniewoszów, przyjętej przez Radę Gminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2024

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2020-01-17   Data wprowadzenia informacji 2020-02-11 09:59:27, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała 26.352.2019

w sprawie: wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr XII/96/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścieli nieruchomości.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2019-12-11   Data wprowadzenia informacji 2019-12-30 08:10:32, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała 26.351.2019

w sprawie: wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr XII/95/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 Listopada 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2019-12-11   Data wprowadzenia informacji 2019-12-30 08:04:34, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała 10.171.2019

w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr VI/51/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia dziennik stawki opłaty targowej.

 Treść uchwały
Data wprowadzenia informacji 2019-12-13 14:58:50, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała Ra.204.2019

w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gniewoszowie w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2019-05-28   Data wprowadzenia informacji 2019-12-13 14:56:03, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała Ra.291.2019

w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Gniewoszów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2019, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finasowego SPZOZ i instytucij kultury.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2019-08-29   Data wprowadzenia informacji 2019-12-10 13:05:19, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała Ra.204.2019

w sprawie opinii o przedłożonym wniosku komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gniewoszowie w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2019-05-28   Data wprowadzenia informacji 2019-10-23 14:51:13, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała 10.171.2019

w sprawie orzeczenia nieważności w częsci Uchwały Nr VI/51/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2019-05-08   Data wprowadzenia informacji 2019-10-23 14:48:53, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała Ra.204.2019

w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gniewoszowie w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018 r.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2019-05-28   Data wprowadzenia informacji 2019-06-10 13:06:39, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała 10.171.2019

w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr VI/51/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2019-05-08   Data wprowadzenia informacji 2019-06-10 13:04:14, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała 18.213.2018

w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXXIII/249/2018 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.

 Treść uchwały
Data wprowadzenia informacji 2018-10-29 14:55:33, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała Ra.52.2018

w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Gniewoszów kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2018-01-17   Data wprowadzenia informacji 2018-01-23 14:24:18, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała Ra.51.2018

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Gniewoszów planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2018 deficytu.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2018-01-17   Data wprowadzenia informacji 2018-01-23 14:22:44, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała Ra.453.2017

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Gniewoszowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2017-11-27   Data wprowadzenia informacji 2018-01-09 11:59:30, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała Ra.452.2017

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Gniewoszowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2017-11-27   Data wprowadzenia informacji 2018-01-09 11:56:56, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała Ra.389.2016

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2017.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-11-28   Data wprowadzenia informacji 2016-12-06 11:33:26, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała Ra.388.2016

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów projekcie uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-11-28   Data wprowadzenia informacji 2016-12-06 11:31:28, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała Ra.234.2016

w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gniewoszowie w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2015.

 Treść uchwały
Data wprowadzenia informacji 2016-08-18 13:33:43, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała Ra.143.2016

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015r.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2016-04-15   Data wprowadzenia informacji 2016-08-18 13:30:52, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała RIO Ra.351.2015

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2015-11-23   Data wprowadzenia informacji 2016-01-08 12:30:59, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała RIO Ra.350.2015

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów projekcie Uchwały Budżetowej na 2016.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2015-11-23   Data wprowadzenia informacji 2016-01-08 12:27:03, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała RIO Ra.54.2015

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Gniewoszów planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2015 deficytu.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2015-01-26   Data wprowadzenia informacji 2015-02-06 12:21:58, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała RIO Ra.53.2015

Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Gniewoszów kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

 Treść uchwały
Obowiązuje od: 2015-01-26   Data wprowadzenia informacji 2015-02-06 12:19:39 Informację zaktualizowano 2015-02-06 12:22:36, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała RIO

W sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020.

 Uchwała Ra.450.2014
Obowiązuje od: 2014-12-04   Data wprowadzenia informacji 2015-01-09 11:47:18, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała RIO

W sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów projekcie Uchwały Budżetowej na 2015r.

 Uchwała Ra.449.2014
Data wprowadzenia informacji 2015-01-09 11:45:29, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała w sprawie opinii o przedłozonym przez
Wójta Gminy w Gniewoszowie sprawozdaniu z
wykonania budżetu za rok 2013.
 Uchwała Nr Ra.178.2014
Data wprowadzenia informacji 2014-05-15 12:27:31, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała w sprawie prawidłowosci planowanej przez
Gminę Gniewoszów kwoty długu w latach objętych
Wieloletnią Prognozną Finansową.
 Uchwała Nr Ra.25.2014
Obowiązuje od: 2014-01-16   Data wprowadzenia informacji 2014-01-23 11:35:51, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała w sprawie opinii o przedłozonym przez
Wójta Gminy Gniewoszów projekcie uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2014-2022
 Uchwała Nr Ra.472.2013
Obowiązuje od: 2013-12-11   Data wprowadzenia informacji 2014-01-21 09:14:07, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Uchwała w sprawie opinii o przedłozonym przez
Wójta Gminy Gniewoszów projekcie Uchwały
Budżetowej na rok 2014
 Uchwała Nr Ra.471.2013
Obowiązuje od: 2013-12-11   Data wprowadzenia informacji 2014-01-21 09:09:39 Informację zaktualizowano 2014-01-21 09:10:23, wprowadzający: Mikołaj Mizak
wersja do druku