Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
° oświadczenia za rok 2010
° oświadczenia za rok 2011
° oświadczenia za rok 2012
- Radni
- Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych
° oświadczenia za rok 2013
° oświadczenia za rok 2014
° oświadczenia za rok 2015
° oświadczenia za rok 2016
° oświadczenia za rok 2017
°  oświadczenia za rok 2018
°  oświadczenia za rok 2019
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświadczenia majątkowe > oświadczenia za rok 2012 >  Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych strona główna 

Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych
 Stefan Marek Banaś - Wójt Gminy
Data wprowadzenia informacji 2013-12-19 11:42:31, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Stefan Marek Banaś
 Bogdan Przychodzeń - Zastępca Wójta
Data wprowadzenia informacji 2013-12-19 11:43:48, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Bogdan Przychodzeń
 Henryka Siczek - Kierownik USC
Data wprowadzenia informacji 2013-12-19 11:45:00, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Henryka Siczek
 Maria Woźniak - Skarbnik Gminy
Data wprowadzenia informacji 2013-12-19 11:45:37, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Woźniak
 Izabela Kierasińska - Sekretarz Gminy
Data wprowadzenia informacji 2013-12-19 11:46:20, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Izabela Kierasińska
 Bogdan Przychodzeń - Kierownik GOPS
Data wprowadzenia informacji 2013-12-19 11:46:51, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Bogdan Przychodzeń
 Paula Stępień - Zatorska - p.o. Kierownika Biblioteki Publicznej
Data wprowadzenia informacji 2013-12-19 11:48:04, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Paula Stępień - Zatorska
 Dorota Janus - dyrektor PSP w Borku
Data wprowadzenia informacji 2013-12-19 11:48:56, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Dorota Janus
 Elżbieta Łyszcz - Dyrektor PG w Gniewoszowie
Data wprowadzenia informacji 2013-12-19 11:49:46, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Elżbieta Łyszcz
 Joanna Kowalczyk - Dyrektor PSP w Wysokim Kole
Data wprowadzenia informacji 2013-12-19 11:50:29, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Joanna Kowalczyk
 Teresa Filiks - Dyrektor ZSP w Gniewoszowie
Data wprowadzenia informacji 2013-12-19 11:51:17, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Teresa Filiks
 Jolanta Wiraszka - Szarek - Kierownik SPZOZ
Data wprowadzenia informacji 2013-12-19 11:52:20, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Jolanta Wiraszka - Szarek

Zobacz:
 Radni .   Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych . 
wersja do druku