Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Powszechny Spis Rolny 2020
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona środowiska strona główna 

Ochrona środowiska
Analiza

stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Gniewoszów za 2019 r.

 Treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2020-04-30 14:42:27, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Edyta Kultys
Analiza stanu gospodarki

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewoszów za 2017 r.

 Treść dokumentu
Obowiązuje od: 2018-04-30   Data wprowadzenia informacji 2018-04-30 15:24:58 Informację zaktualizowano 2018-04-30 15:28:51, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Edyta Kultys
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GNIEWOSZÓW

INFORMACJA O PRZYJĘCIU
Programu ochrony środowiska dla Gminy Gniewoszów na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022-2025


Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.), Wójt Gminy Gniewoszów podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu przez Radę Gminy w Gniewoszowie uchwałą nr XXIX/208/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla Gminy Gniewoszów na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022-2025.

Zgodnie z art. 46-47, 51-53 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadzono uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie.

Jednocześnie, na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska projekt Programu ochrony środowiska dla Gminy Gniewoszów na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022-2025 został poddany opiniowaniu przez Zarząd Powiatu Kozienickiego. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwałą nr 246/2017 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 9 listopada 2017 r.

Zgodnie z art. 40, 41 oraz 54 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.), przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania, uwzględniającą udział społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów. W trakcie konsultacji nie wpłynęły uwagi.

Z przyjętym dokumentem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów oraz na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Gniewoszów.

 

 Treść uchwały wraz z programem
Data wprowadzenia informacji 2018-01-05 11:23:08, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Obwieszczenie

dotyczące projektu opracowania pt. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminhy Gniewoszów na lata 2017-2032"


Treść obwieszczenia


Program usuwania azbestu

 
Obowiązuje od: 2017-12-13   Data wprowadzenia informacji 2017-12-15 09:17:42 Informację zaktualizowano 2017-12-15 09:19:14, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego dla planowanego przedsięwzięcia „Ubezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisły w km 384-385w m. Regów Stary gm. Gniewoszów, powiat kozienicki, woj. mazowieckie"

 Treść zawiadomienia
Obowiązuje od: 2017-10-18   Data wprowadzenia informacji 2017-10-24 07:20:21, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Analiza stanu gospodarki

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewoszów za 2016 r.

 Treść dokumentu
Obowiązuje od: 2017-04-28   Data wprowadzenia informacji 2017-05-05 13:06:12, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Edyta Kultys
Analiza stanu gospodarki

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewoszów za 2015r.

 Treść dokumentu
Obowiązuje od: 2016-04-29   Data wprowadzenia informacji 2016-08-09 14:23:45, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Józef Cytryniak
 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2012-08-27 08:40:06 Informację zaktualizowano 2016-09-06 14:35:59, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Mieczysław Szewczyk
wersja do druku