Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona środowiska strona główna 

Ochrona środowiska
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GNIEWOSZÓW

INFORMACJA O PRZYJĘCIU
Programu ochrony środowiska dla Gminy Gniewoszów na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022-2025


Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.), Wójt Gminy Gniewoszów podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu przez Radę Gminy w Gniewoszowie uchwałą nr XXIX/208/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla Gminy Gniewoszów na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022-2025.

Zgodnie z art. 46-47, 51-53 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadzono uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie.

Jednocześnie, na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska projekt Programu ochrony środowiska dla Gminy Gniewoszów na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022-2025 został poddany opiniowaniu przez Zarząd Powiatu Kozienickiego. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwałą nr 246/2017 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 9 listopada 2017 r.

Zgodnie z art. 40, 41 oraz 54 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.), przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania, uwzględniającą udział społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów. W trakcie konsultacji nie wpłynęły uwagi.

Z przyjętym dokumentem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów oraz na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Gniewoszów.

 

 Treść uchwały wraz z programem
Data wprowadzenia informacji 2018-01-05 11:23:08, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Obwieszczenie

dotyczące projektu opracowania pt. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminhy Gniewoszów na lata 2017-2032"


Treść obwieszczenia


Program usuwania azbestu

 
Obowiązuje od: 2017-12-13   Data wprowadzenia informacji 2017-12-15 09:17:42 Informację zaktualizowano 2017-12-15 09:19:14, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego dla planowanego przedsięwzięcia „Ubezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisły w km 384-385w m. Regów Stary gm. Gniewoszów, powiat kozienicki, woj. mazowieckie"

 Treść zawiadomienia
Obowiązuje od: 2017-10-18   Data wprowadzenia informacji 2017-10-24 07:20:21, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marcin Szymon Gac
Analiza stanu gospodarki

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewoszów za 2016 r.

 Treść dokumentu
Obowiązuje od: 2017-04-28   Data wprowadzenia informacji 2017-05-05 13:06:12, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Edyta Kultys
Analiza stanu gospodarki

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewoszów za 2015r.

 Treść dokumentu
Obowiązuje od: 2016-04-29   Data wprowadzenia informacji 2016-08-09 14:23:45, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Józef Cytryniak
 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2012-08-27 08:40:06 Informację zaktualizowano 2016-09-06 14:35:59, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Mieczysław Szewczyk
wersja do druku