Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory 2010 strona główna 

Wybory 2010
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gniewoszowie z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Gniewoszów.
Obowiązuje od: 2010-11-04   Data wprowadzenia informacji 2010-11-09 09:15:03, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gniewoszowie z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.
Obowiązuje od: 2010-11-05   Data wprowadzenia informacji 2010-11-09 09:11:34, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Uchwała w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r
Obowiązuje od: 2010-11-05   Data wprowadzenia informacji 2010-11-08 12:42:32 Informację zaktualizowano 2010-11-08 12:43:09, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 11 października 2010r.
Data wprowadzenia informacji 2010-11-02 10:23:55 Informację zaktualizowano 2010-11-02 10:24:46, wprowadzający: Mikołaj Mizak
I N F O R M A C J A
Gminnej Komisji Wyborczej w Gniewoszowie
z dnia 02 listopada 2010 r.
w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Gniewoszów
Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) w związku z § 9 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy (M. P. Nr 61, poz. 641, z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 05 listopada 2010 r. o godz. 8:00 w Urzędzie Gminy Gniewoszów przy ul. Lubelskiej nr 16 w sali konferencyjnej piętro II odbędzie się publiczne losowanie:8 osób do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gniewoszowie - spośród 9 zgłoszonych kandydatów.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej
Henryka Siczek
 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-02 10:21:34 Informację zaktualizowano 2010-11-02 10:21:49, wprowadzający: Mikołaj Mizak
KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GNIEWOSZOWIE z dnia 11października 2010r. w sprawie terminu i czasu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta

Gminna Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej terminy przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta w swojej siedzibie:

Urząd Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, pokój 14A, tel. 48 621-50-03 wew. 25


12 października 2010r.

-

7.00 – 15.00

13 października 2010r.

-

7.30 – 15.30

14 października 2010r.

-

7.30 – 15.30

15 października 2010r.

-

7.30 – 15.30

18 października 2010r.

-

7.30 – 15.30

19 października 2010r.

-

7.00 – 15.00

20 października 2010r.

-

7.30 – 17.00

21 października 2010r.

-

7.30 – 17.00

22 października 2010r.

-

7.30 – 24.00

25 października 2010r.

-

7.30 – 15.30

26 października 2010r.

-

7.00 – 15.00

27 października 2010r.

-

7.30 – 24.00

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-12 08:31:56, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Komisarz Wyborczy w Radomiu informuje, że przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. w pokoju nr 154 (I piętro) budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 53 w Radomiu.
Zawiadomienia będą przyjmowane do dnia 4 października 2010r. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 oraz w sobotę – 2 października br. w godz. 9.00 – 12.00.

KOMISARZ WYBORCZY
W RADOMIU
/-/ Grzegorz Wójtowicz
 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-26 22:11:35, wprowadzający: Mikołaj Mizak
I N F O R M A C J A
KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE
z dnia 21 września 2010 roku


W związku z zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r. wyborami samorządowymi komisarze wyborczy powołani na terenie województwa mazowieckiego przyjmują zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych w terminie od dnia ogłoszenia rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów ( Dz. U. Nr 171, poz. 1151 z dnia 20 września 2010 r. ) do dnia 4 października 2010 r. w niżej podanych miejscach i godzinach: Terminy i miejsca
Data wprowadzenia informacji 2010-09-26 22:14:26, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Informacja o miejscach na obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2010-09-29 11:10:58, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Informacja o zmianie siedziby komisji
Data wprowadzenia informacji 2010-09-29 11:11:31, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Obwieszczenie - okręgi wyborcze
Data wprowadzenia informacji 2010-09-29 11:11:53, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów sejmików województw.
Data wprowadzenia informacji 2010-09-29 11:16:40, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarzadzenia wyborów.
Data wprowadzenia informacji 2010-09-29 11:18:03, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta burmistrza prezydenta.
Data wprowadzenia informacji 2010-09-29 11:18:56, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Zarządzenie w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w Sarnowie.
Data wprowadzenia informacji 2010-09-29 11:20:08, wprowadzający: Mikołaj Mizak
wersja do druku