Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Powszechny Spis Rolny 2020
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory 2010 strona główna 

Wybory 2010
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gniewoszowie z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Gniewoszów.
Obowiązuje od: 2010-11-04   Data wprowadzenia informacji 2010-11-09 09:15:03, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gniewoszowie z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.
Obowiązuje od: 2010-11-05   Data wprowadzenia informacji 2010-11-09 09:11:34, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Uchwała w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r
Obowiązuje od: 2010-11-05   Data wprowadzenia informacji 2010-11-08 12:42:32 Informację zaktualizowano 2010-11-08 12:43:09, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 11 października 2010r.
Data wprowadzenia informacji 2010-11-02 10:23:55 Informację zaktualizowano 2010-11-02 10:24:46, wprowadzający: Mikołaj Mizak
I N F O R M A C J A
Gminnej Komisji Wyborczej w Gniewoszowie
z dnia 02 listopada 2010 r.
w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Gniewoszów
Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) w związku z § 9 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy (M. P. Nr 61, poz. 641, z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 05 listopada 2010 r. o godz. 8:00 w Urzędzie Gminy Gniewoszów przy ul. Lubelskiej nr 16 w sali konferencyjnej piętro II odbędzie się publiczne losowanie:8 osób do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gniewoszowie - spośród 9 zgłoszonych kandydatów.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej
Henryka Siczek
 
Data wprowadzenia informacji 2010-11-02 10:21:34 Informację zaktualizowano 2010-11-02 10:21:49, wprowadzający: Mikołaj Mizak
KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GNIEWOSZOWIE z dnia 11października 2010r. w sprawie terminu i czasu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta

Gminna Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej terminy przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta w swojej siedzibie:

Urząd Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, pokój 14A, tel. 48 621-50-03 wew. 25


12 października 2010r.

-

7.00 – 15.00

13 października 2010r.

-

7.30 – 15.30

14 października 2010r.

-

7.30 – 15.30

15 października 2010r.

-

7.30 – 15.30

18 października 2010r.

-

7.30 – 15.30

19 października 2010r.

-

7.00 – 15.00

20 października 2010r.

-

7.30 – 17.00

21 października 2010r.

-

7.30 – 17.00

22 października 2010r.

-

7.30 – 24.00

25 października 2010r.

-

7.30 – 15.30

26 października 2010r.

-

7.00 – 15.00

27 października 2010r.

-

7.30 – 24.00

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-12 08:31:56, wprowadzający: Mikołaj Mizak
Komisarz Wyborczy w Radomiu informuje, że przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. w pokoju nr 154 (I piętro) budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 53 w Radomiu.
Zawiadomienia będą przyjmowane do dnia 4 października 2010r. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 oraz w sobotę – 2 października br. w godz. 9.00 – 12.00.

KOMISARZ WYBORCZY
W RADOMIU
/-/ Grzegorz Wójtowicz
 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-26 22:11:35, wprowadzający: Mikołaj Mizak
I N F O R M A C J A
KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE
z dnia 21 września 2010 roku


W związku z zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r. wyborami samorządowymi komisarze wyborczy powołani na terenie województwa mazowieckiego przyjmują zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych w terminie od dnia ogłoszenia rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów ( Dz. U. Nr 171, poz. 1151 z dnia 20 września 2010 r. ) do dnia 4 października 2010 r. w niżej podanych miejscach i godzinach: Terminy i miejsca
Data wprowadzenia informacji 2010-09-26 22:14:26, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Informacja o miejscach na obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2010-09-29 11:10:58, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Informacja o zmianie siedziby komisji
Data wprowadzenia informacji 2010-09-29 11:11:31, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Obwieszczenie - okręgi wyborcze
Data wprowadzenia informacji 2010-09-29 11:11:53, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów sejmików województw.
Data wprowadzenia informacji 2010-09-29 11:16:40, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarzadzenia wyborów.
Data wprowadzenia informacji 2010-09-29 11:18:03, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta burmistrza prezydenta.
Data wprowadzenia informacji 2010-09-29 11:18:56, wprowadzający: Mikołaj Mizak
 Zarządzenie w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w Sarnowie.
Data wprowadzenia informacji 2010-09-29 11:20:08, wprowadzający: Mikołaj Mizak
wersja do druku