Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
- Sesja XXV
- Sesja XXVI
- Sesja XXVII
- Sesja XXVIII
- Sesja XXIX
- Sesja XXX
- Sesja XXXI
- Sesja XXXII
- Sesja XXXIII
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
° Protokoły z sesji Rady Gminy
° Uchwały RIO
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2009 > Sesja XXXIII strona główna 

Sesja XXXIII
 Uchwała Nr XXXIII/188/09 w sprawie uchwalenia budżetu na 2010r
Obowiązuje od: 2009-12-29   Data wprowadzenia informacji 2010-03-15 10:05:13, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
         Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XXXIII/188/09
Data wprowadzenia informacji 2010-03-15 10:06:50, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
         Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XXXIII/188/09
Obowiązuje od: 2009-12-29   Data wprowadzenia informacji 2010-03-15 10:08:27 Informację zaktualizowano 2010-03-15 10:09:19, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
         Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr XXXIII/188/09
Obowiązuje od: 2009-12-29   Data wprowadzenia informacji 2010-03-15 10:09:53, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
         Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Nr XXXIII/188/09
Obowiązuje od: 2009-12-29   Data wprowadzenia informacji 2010-03-15 10:10:28, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
         Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Nr XXXIII/188/09
Obowiązuje od: 2009-12-29   Data wprowadzenia informacji 2010-03-15 10:10:55 Informację zaktualizowano 2010-03-15 10:12:12, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
         Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej Nr XXXIII/188/09
Obowiązuje od: 2009-12-29   Data wprowadzenia informacji 2010-03-15 10:11:22 Informację zaktualizowano 2010-03-15 10:12:39, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
         Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej Nr XXXIII/188/09
Obowiązuje od: 2009-12-29   Data wprowadzenia informacji 2010-03-15 10:13:24, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XXXIII/191/09 w sprawie wyrażenia zgody na realizacje projektu pn. "Wirtualna społeczność szkolna Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Obowiązuje od: 2009-12-29   Data wprowadzenia informacji 2010-02-11 10:03:06, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XXXIII/192/09 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010r.
Obowiązuje od: 2009-12-29   Data wprowadzenia informacji 2010-02-11 10:04:38, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XXXIII/193/09 w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego
Obowiązuje od: 2009-12-29   Data wprowadzenia informacji 2010-02-11 10:05:28, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XXXIII/194/09 w sprawie przyjęcia Statutu Komunalnego Związku Gmin Regionu Radomskiego.
Obowiązuje od: 2009-12-29   Data wprowadzenia informacji 2010-02-11 10:06:19, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XXXIII/195/09 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/51/07 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
Obowiązuje od: 2009-12-29   Data wprowadzenia informacji 2010-02-11 10:07:22, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XXXIII/196/09 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2010r.
Obowiązuje od: 2009-12-29   Data wprowadzenia informacji 2010-02-11 10:08:02, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XXXIII/197/09 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Gniewoszowie na 2010r.
Obowiązuje od: 2009-12-29   Data wprowadzenia informacji 2010-02-11 10:09:03, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś

Zobacz:
 Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII . 
wersja do druku