Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
- Sesja XXV
- Sesja XXVI
- Sesja XXVII
- Sesja XXVIII
- Sesja XXIX
- Sesja XXX
- Sesja XXXI
- Sesja XXXII
- Sesja XXXIII
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
° Protokoły z sesji Rady Gminy
° Uchwały RIO
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2009 > Sesja XXX strona główna 

Sesja XXX
 Uchwała Nr XXX/176/09 w sprawie intencji przystąpienia Gminy Gniewoszów do Związku Międzygminnego.
Obowiązuje od: 2009-08-28   Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 12:33:04, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XXX/177/09 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Gniewoszów.
Obowiązuje od: 2009-08-28   Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 12:40:05, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XXX/178/09 w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie zadań polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
Obowiązuje od: 2009-08-28   Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 12:42:21, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XXX/179/09 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Obowiązuje od: 2009-08-28   Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 12:44:11, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XXX/180/09 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości rolnej od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
Obowiązuje od: 2009-08-28   Data wprowadzenia informacji 2009-10-09 12:45:08, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś

Zobacz:
 Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII . 
wersja do druku