Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
- Sesja XXV
- Sesja XXVI
- Sesja XXVII
- Sesja XXVIII
- Sesja XXIX
- Sesja XXX
- Sesja XXXI
- Sesja XXXII
- Sesja XXXIII
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
° Protokoły z sesji Rady Gminy
° Uchwały RIO
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2009 > Sesja XXVIII strona główna 

Sesja XXVIII
 Uchwała Nr XVIII/154/09 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008r. i udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy w Gniewoszowie.
Obowiązuje od: 2009-04-22   Data wprowadzenia informacji 2009-08-10 09:48:04, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XXVIII/155/09 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy i przeniesienia wydatków między działami w budżecie gminy na 2009r.
Obowiązuje od: 2009-04-22   Data wprowadzenia informacji 2009-08-17 08:39:46 Informację zaktualizowano 2009-08-17 08:41:21, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XXVIII/156/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego
Obowiązuje od: 2009-04-22   Data wprowadzenia informacji 2009-08-17 08:43:11, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XXVIII/157/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji "oznakowany" dla potrzeb Posterunku Policji w Gniewoszowie
Obowiązuje od: 2009-04-22   Data wprowadzenia informacji 2009-08-17 08:45:42 Informację zaktualizowano 2009-08-17 08:45:51, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała XXVIII/158/09 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2008 r.
Obowiązuje od: 2009-04-22   Data wprowadzenia informacji 2009-08-10 09:49:07, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/158/09
Obowiązuje od: 2009-02-26   Data wprowadzenia informacji 2009-08-17 08:49:02 Informację zaktualizowano 2009-08-17 08:49:42, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Marianna Jagiełło
 Uchwała Nr XVIII/159/09 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów
Obowiązuje od: 2009-04-22   Data wprowadzenia informacji 2009-08-10 09:50:07, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/159/09
Obowiązuje od: 2008-12-31   Data wprowadzenia informacji 2009-08-17 08:51:19, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Ilona Lentas
 Uchwała Nr XXVIII/160/09 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę regulującego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, nagród oraz wysokości i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego
Obowiązuje od: 2009-04-22   Data wprowadzenia informacji 2009-08-10 09:51:08, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XXVIII/161/09 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów
Obowiązuje od: 2009-04-22   Data wprowadzenia informacji 2009-08-10 09:52:03, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XXVIII/162/09 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pana Stefana Marka Banasia
Obowiązuje od: 2009-04-22   Data wprowadzenia informacji 2009-08-10 09:53:28, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XXVIII/163/09 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXVII/149/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 04 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu systemowego pt.: „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Gniewoszów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Obowiązuje od: 2009-04-22   Data wprowadzenia informacji 2009-08-10 09:54:20, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XXVIII/164/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/141/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 07 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy w Gniewoszowie
Obowiązuje od: 2009-04-22   Data wprowadzenia informacji 2009-08-10 09:55:17, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwałą Nr XXVIII/165/09 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J. S. na działalność Wójta Gminy w Gniewoszowie
Obowiązuje od: 2009-04-22   Data wprowadzenia informacji 2009-08-10 10:03:09, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś

Zobacz:
 Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII . 
wersja do druku