Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
° 2009
- Sesja XXV
- Sesja XXVI
- Sesja XXVII
- Sesja XXVIII
- Sesja XXIX
- Sesja XXX
- Sesja XXXI
- Sesja XXXII
- Sesja XXXIII
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
° Protokoły z sesji Rady Gminy
° Uchwały RIO
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2009 > Sesja XXVII strona główna 

Sesja XXVII
 Uchwała Nr XXVII/147/09 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009r.
Obowiązuje od: 2009-03-04   Data wprowadzenia informacji 2009-08-17 08:35:13, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Intencyjna Nr XXVII/148/09 w sprawie przystąpienia Gminy Gniewoszów do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007 – 2013 pn.: 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.
Obowiązuje od: 2009-03-04   Data wprowadzenia informacji 2009-08-10 09:14:58, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XXVII/149/09 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu systemowego pt.: „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Gniewoszów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Wprowadzono zmiany Uchwała Nr XXVIII/163/09
Obowiązuje od: 2009-03-04   Data wprowadzenia informacji 2009-08-10 09:15:45 Informację zaktualizowano 2010-03-09 09:49:26, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XXVII/150/09 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów
Obowiązuje od: 2009-03-04   Data wprowadzenia informacji 2009-08-10 09:22:42, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XXVII/151/09 w sprawie ustalenia na terenie gminy Gniewoszów stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych, których obowiązek usuwania przejęła gmina, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Obowiązuje od: 2009-03-04   Data wprowadzenia informacji 2009-08-10 09:23:20, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XXVII/152/09 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowych nazw i rodzajów miejscowości w Gminie Gniewoszów
Obowiązuje od: 2009-03-04   Data wprowadzenia informacji 2009-08-10 09:42:11, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XXVII/153/09 w sprawie wyrażenia negatywnej opinii w przedmiocie włączenia wsi „Stawki” do miejscowości „Markowola - Kolonia”
Obowiązuje od: 2009-03-04   Data wprowadzenia informacji 2009-08-10 09:44:16, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś

Zobacz:
 Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII . 
wersja do druku