Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
- Sesja XIV
- Sesja XV
- Sesja XVI
- Sesja XVII
- Sesja XVIII
- Sesja XIX
- Sesja XX
- Sesja XXI
- Sesja XXII
- Sesja XXIII
- Sesja XXIV
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
° Protokoły z sesji Rady Gminy
° Uchwały RIO
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2008 > Sesja XXIV strona główna 

Sesja XXIV
 Uchwała Nr XXIV/134/08 w sprawie reasumpcji Uchwały Nr XXII/129/2008 Rady Gminy w Gniewoszowie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Utrata mocy obowiązującej Uchwała Nr XXVI/145/09
Obowiązuje od: 2008-12-30   Data wprowadzenia informacji 2009-05-13 09:07:53 Informację zaktualizowano 2010-03-09 09:45:59, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XXIV/135/2008 w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gniewoszów na lata 2008-2013”
Obowiązuje od: 2008-12-30   Data wprowadzenia informacji 2009-05-13 09:11:01, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XXIV/136/08 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
Obowiązuje od: 2008-12-30   Data wprowadzenia informacji 2009-05-13 09:13:15, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XXIV/137/08 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009r.
Obowiązuje od: 2008-12-30   Data wprowadzenia informacji 2009-05-13 09:14:33, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XXIV/138/08 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Gniewoszowie na 2009r
Obowiązuje od: 2008-12-30   Data wprowadzenia informacji 2009-05-13 09:16:01, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XXIV/139/08 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2009r.
Obowiązuje od: 2008-12-30   Data wprowadzenia informacji 2009-05-13 09:21:11, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś

Zobacz:
 Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .  Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV . 
wersja do druku