Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Gniewoszów  www.gniewoszow.pl
Dane
Dostęp dla osób niepełnosprawnych
Urząd Gminy
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Referaty
Rada Gminy
Rada
Komisje
Zaproszenia na sesje
Nagrania sesji
Wyniki głosowań
Protokoły z sesji
Petycje
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Skargi i wnioski
Uchwały
° 2002
° 2003
° 2004
° 2005
° 2006
° 2007
° 2008
- Sesja XIV
- Sesja XV
- Sesja XVI
- Sesja XVII
- Sesja XVIII
- Sesja XIX
- Sesja XX
- Sesja XXI
- Sesja XXII
- Sesja XXIII
- Sesja XXIV
° 2009
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
° Protokoły z sesji Rady Gminy
° Uchwały RIO
Informacje
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie przestrzenne
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku
Prawo miejscowe
Ogłoszenia
Publicznie dostępny wykaz danych
Klauzula informacyjna
Nieodpłatna pomoc prawna
Rejestr Instytucji Kultury
Stypendium Wójta Gminy Gniewoszów
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Raport o stanie gminy
***
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Budżet
Emisja obligacji
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia majątkowe
Praca w U.G.Gniewoszów
Informacje nieudostępnione
Wybory 2006
Wybory 2009
Wybory 2010
Wybory 2011
Wybory 2014
Wybory 2015
Wybory 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gniewoszów
Wybory Prezydenta RP 2020
Organizacje pozarządowe
Ochrona środowiska
Konkursy na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Sprawdź stan spraw
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2008 > Sesja XV strona główna 

Sesja XV
 Uchwała Nr XV/93/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
Obowiązuje od: 2008-03-07   Data wprowadzenia informacji 2008-06-19 13:05:42 Informację zaktualizowano 2008-06-19 13:06:16, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XV/94/08 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi, tj. : osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniaowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania , jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
Obowiązuje od: 2008-03-07   Data wprowadzenia informacji 2008-06-19 13:08:04, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XV/95/08 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego mieszkańców wsi Wólka Bachańska w celu wyboru sołtysa.
Obowiązuje od: 2008-03-07   Data wprowadzenia informacji 2008-06-19 13:11:23, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XV/96/08 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego mieszkańców wsi Gniewoszów w celu wyboru sołtysa.
Obowiązuje od: 2008-03-07   Data wprowadzenia informacji 2008-06-19 13:25:33 Informację zaktualizowano 2008-06-19 13:26:01, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XV/97/08 w sprawie przekazania Publicznej Szkole Podstawowej w Borku użytkowanego mienia w zarząd
Obowiązuje od: 2008-03-07   Data wprowadzenia informacji 2008-06-19 13:27:51, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XV/98/08 w sprawie przekazania Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole użytkowanego mienia w zarząd
Obowiązuje od: 2008-03-07   Data wprowadzenia informacji 2008-06-19 13:28:45, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XV/99/08 w sprawie przekazania Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Gniewoszowie użytkowanego mienia w zarząd
Obowiązuje od: 2008-03-07   Data wprowadzenia informacji 2008-06-19 13:29:29, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś
 Uchwała Nr XV/100/08 w sprawie przekazania Publicznemu Gimnazjum w Gniewoszowie użytkowanego mienia w zarząd
Obowiązuje od: 2008-03-07   Data wprowadzenia informacji 2008-06-19 13:30:15, wprowadzający: Mikołaj Mizak, autor: Maria Halina Banaś

Zobacz:
 Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .  Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV . 
wersja do druku